Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSCREDIETBANKEN IN DE BUITENGEWESTEN

iebouwen . ƒ 900.500,— Zuiver vermogen .... ƒ 3.342.600,

ffecten . . . „ 1.798.100,- Reserve „ 669.600,-

:as en kassiers „ 3.217-900,— Diversen 233.200,

.eningen . . ,, 8.904.200,— Centrale kas 1.642.400,

hversen. . . ,, 39^*000, * Inlandse gemeente cre-

dietinstellingen en zusterinstellingen .... ,, 628.600, Andere Inlandse publiekrechtelijke lichamen en overheidsfond-

sen 3-843-000>

Europeanen en Eur. Corporaties 3.641.500,

Inlanders >> 93S-IOO>

Vreemde Oosterlingen . . ,, 280.700,

ƒ 15.216.700,— j ƒ i5-2I6.700i

I

De Volkscredietbanken mochten crediet verlenen tegen alle soorten van waarborg en ook in blanco.

Het credietverband hebben wij boven reeds besproken.

Kleine credieten beneden ƒ 100,— werden dikwijls in blanco verleend.

De verhouding tot de Centrale Kas was aldus. Overtollige kasmiddelen werden bij de Centrale Kas belegd en deze gelden werden uitgeleend aan instellingen, die kasmiddelen te kort kwamen of belegd in effecten. De ambtenaren van de Centrale Kas oefenden voortdurend controle uit op het beheer van de banken en gaven adviezen omtrent het beleid bij credietverlening en administratie.

De hierboven geschetste organisatie bleek in de praktijk niet Aigemeene te voldoen, vooral met het oog op krachtige maatregelen, die ^kk"crcd'cl moesten worden genomen, om de, door de crisis ontstane, achterstand in de terugbetaling van uitgeleende gelden te bestrijden. De plaatselijke bankbesturen hadden te grote zelfstandigheid tegenover de centrale leiding, het bestuur van de Centrale Kas. In verband hiermee kwam in Februari 1934 de ordonnantie tot instelling van een Algemeene Volkscredietbank tot stand.

De Centrale Kas werd krachtens deze ordonnantie opgeheven

Sluiten