Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BALANS PER 31 DECEMBER 1934.

Kassaldi

Kassiers' girorekening . . . . . ,, deposito-rekening . .

Effecten

,, in bewaring van derden

Leningen

Opgekochte Onderpanden . . . Vooruitbetaalde gerechtskosten .

Crediethulpbank

Volkscredietbanken R/Crt. . . .

Pensioen- en Uitkeringsfonds V.C.W

Te vorderen interest op beleggingen

Gebouwen

Vervoermiddelen

Inventaris

Diverse Onkosten

Diverse Debiteuren

Interest te goed op leningen. Verlies

ƒ

1.114

641.

7.900. 31-ioS 1.280

23-634

920 85 96 382

74 250 1.742 88 443 3

137 132 180

288,18 094-95

000,—

334.43 700,— 126,—

749.57 231,66 963,12 613.55 748.79 907.85 875,915,— 410,— 717.84 .100,53 .208,— •753.05

ƒ 70-215-737.52

Gouv. van Ned.-Indië Grondkapitaal

Grootbanken

Effectenbewaring van derden . . . Spaar- en Uitkeringsfonds personeel

in n. a. verband . Verloffonds id. . . . Diverse Crediteuren Opgenomen gelden . Te betalen coupons Garantiefondsen . .

Reservefondsen Volkscredietbanken Fondsbedrijfskosten Inl. Gem. Cred

Instellingen

Reserve Dub. Vorderingen . . .

Reserve voor Koersverschillen . . . Interest vooruitontvangen op leningen Zuiver vermogen/16.403.730,58 af 7.009.301,45

ƒ 2.875.250,—

3.112.622,56 1.280.700,—

739.206,22 316.965,08 287.718,75 45.671.122,36 62.640,61 8.648,88 80.100,—

7-722,83 4.243.053 — 2.034.018,10 101.540,—

9-394-429.I3

00 u>

ƒ 70.215.737,52

Sluiten