Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovengenoemde prijzen in de schrale tijd voor een bedrag van ƒ 16,— en moet na de oogst voor een waarde van ƒ 18,

terugbrengen. Hij heeft dus eigenlijk slechts 12^ % rente over 6 maanden of 25 % per jaar rente betaald. De geleende padi wordt gebruikt als voedsel, of om lonen te betalen bij het planten en ploegen in de vorm van padibossen.

Op die wijze komt men gemakkelijker de schrale tijd door dan wanneer men in die periode rijst zou moeten kopen van handelaren, die na de oogst de padi voor ƒ 3. per pikoel hebben opgekocht en in de schrale tijd deze voorraden voor ƒ 4,— weer verkopen.

In verband met het toenemende geldverkeer in de jaren, voorafgaande aan de crisistijd, is het aantal desaloemboengs gedaald. In 1925 waren er op Java en Madoera 6453 en in 1930 5761 desaloemboengs. Toch is de totaal uitgeleende hoeveelheid, die over 1925 1.614.000 pikoel was, toegenomen tot 1.743.300 pikoel in 1930.

Dorpsloemboengs komen in de buitengewesten niet voor. Dorps-

In de buitengewesten waren er ultimo 1934 498 dorpsbanken, jnest^neBne_n m welk aantal men als volgt kan verdelen: gewesten.

Benkoelen 15

Sumatra's Westkust 359

Sumatra's Oostkust 41

Menado 20

Bali en Lombok 63

Over het algemeen is gebleken, dat de controle op de dorpsbanken in de buitengewesten zeer bezwaarlijk gaat. In Palembang waren er ultimo 1930 nog 81 dorpsbanken, die thans zijn opgeheven. In Benkoelen waren er van de 73 dorpsbanken in 1930 op ulto. 1934 nog 15 overgebleven. In 1915 bestonden in „Sumatra's Westkust" 523 negaribanken, die aangesloten waren bij de „Volksbank Minangkabau", (een instelling, die was opgericht naar het voorbeeld van de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht). Deze Volksbank zou zowel financiële centrale als leidster en controlevoerster der dorpsbankjes zijn. Het succes van deze organisatie was niet groot. In 1918 is de band tussen deze volksbank en de negaribankjes verbroken en is het toezicht op de negaribankjes overgegaan op de ambtenaren van de Centrale Kas.

Sluiten