Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans heeft de Alg. Volkscred. Bank de dorpsbanken in de buitengewesten onder haar rechtstreekse controle met uitzondering van de banken van Sumatra's Oostkust, Bali en Lombok.

AFDELING 3 GOUVERNEMENTSPANDHUIZEN

Deze instellingen zijn, evenals de Volkscredietinstellingen, georganiseerd, volgens de adviezen van de Wolff van Westerrode. Het doel is om te voorkomen, dat personen, die tijdelijk geld nodig hebben en roerende zaken in pand kunnen geven, in handen van woekeraars vallen. Bij het verpanden van roerende zaken kunnen woekerpraktijken zeer gemakkelijk worden uitgeoefend. Immers de geldschieter heeft door het pand, dat hij in handen heeft, grote macht over zijn leners. Afbetalingen van rente of hoofdsom geschieden meestal zonder kwitantie en minder ontwikkelde mensen kunnen op die manier gedwongen worden buitensporig hoge afbetalingen te doen.

Er bestaat echter grote behoefte bij de bevolking aan dergelijk crediet, ook in verband met de wijze van sparen, die bij de inheemse bevolking gebruikelijk is. Wij hebben boven er reeds op gewezen dat het sparen van geld minder gebruikelijk is. Iemand die extra verdienste heeft, koopt dikwijls gouden of zilveren sieraden; in tijd van nood worden deze voorwerpen niet verkocht, maar bij voorkeur beleend, omdat men hoopt ze later weer in te lossen. Men kan dit vergelijken met den grondbezitter, die geld nodig heeft. Hij zal dikwijls liever zijn grond verpanden, ook wanneer dit geschiedt op zeer bezwaarlijke voorwaarden, dan verkopen. De vrees om geheel afstand te doen van eigendomsrecht en de neiging om de tegenwoordige lasten op de toekomst af te wentelen maakt, dat men in moeilijke omstandigheden dikwijls in de eerste plaats probeert goederen te belenen, hoewel verkoop tegen de marktprijs misschien veel voordeliger zou zijn. Ook worden kostbaarheden dikwijls naar het pandhuis gebracht, hoofdzakelijk omdat men geen betere plaats heeft om die voorwerpen veilig te bewaren.

Sluiten