Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A Z . ; T"gen ^ g6Ven Van "formaties. A te Semarang heeft bijvoorbeeld ƒ600,- te vorderen

van B te Soerabam. Hij geeft de kwitantie of getrokken wissel

in handen van zijn bank te Semarang, die de „incasso" doorgeeft

an haar filiaal te Soerabaia. De Bank in Soerabaia biedt de

lkh adeieb1 7 b6taling 3311 B" DeZe laatste 2al ^

licht de betaling weigeren; immers iemand, die zijn incasso's met betaalt, staat aangeschreven bij de bank als wanbetalerdoor het incassobedrijf kan elke bank zich op de hoogte stellen' welke bedrijven steeds op tijd aan hun verplichtingen voldoen en welke bedrijven minder solide zijn en op die ^ijze is elke

van d hH m ,f°rmatieS te geven over de credietwaardigheid van de bedrijven die „ter plaatse" gevestigd zijn.

b. kopen en verkopen van effecten;

inChJTn T rk°Pen Van Wissels °f T-T■ °P ^den

het binnenland of buitenland en het uitvoeren van giro's.

iaLkiïZi r« ™rlopen van ***** emdgM 01

e. behandelen van documentaire accreditieven. Hieronder wordt het volgende verstaan. Wanneer twee personen in verschillende landen handel met elkaar willen drijven, zonder dat zij op de hoogte zijn van elkaar's financiële positie en betrouwbaarheid, dan doet zich steeds bij die handel de moeilijkheid voor: wat moet voorafgaan, de betaling of de levering der goederen. De koper zal niet willen betalen vóór de goederen hem geleverd zijn en de verkoper van zijn kant zal niet willen everen, voordat hij betaling heeft ontvangen. Deze moeilijkheid wordt nu op de volgende wijze opgelost.

Wanneer goederen per zeeschip worden vervoerd, ontvangt e verzender in den regel een bewijs van ontvangst van de scheepvaartmaatschappij, genaamd connossement. Het connossement houdt in de verklaring van den kapitein van het schip, dat de goederen door hem zijn ontvangen voor verscheping naar een bepaalde plaats en door hem uitgeleverd zullen worden aan een bepaald persoon of diens order. Verondersteld nu, dat A te Soerabaia voor 1000 Yen glaswerk heeft gekocht vcin B in Yokohama. Hij geeft nu aan een bank in Soerabaia opdracht om een „documentair accreditief" (ook wel genoemd:

Sluiten