Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij een achteruitgaande conjunctuur worden de mensen soms door een paniek aangegrepen en dan ontstaat een crisis. Een crisis openbaart zich door plotselinge daling van goederenprijzen, plotselinge opzegging van credieten, het in elkaar storten van vele ondernemingen, die geen crediet kunnen krijgen of die het slachtoffer worden van wanbetaling door hun schuldenaren. Deze verschijnselen staan in verband met de plotselinge angst van de ondernemers, die proberen zoveel mogelijk te redden wat er te redden valt, die hun producten tegelijk te koop aanbieden, waartegenover geen voldoende vraag staat, de door hen verleende credieten opzeggen, omdat zij bang zijn, dat een ander hen voor is.

Een gevolg van langdurige malaise of crisis is, dat de ondernemingen, die het slechtst beheerd zijn, van het toneel verdwijnen, zodat alleen de goede ondernemingen overblijven. De toestand kan zich herstellen, wanneer door de lage prijzen der grondstoffen en verlaagde arbeidslonen enkelen weer moed vatten om nieuwe ondernemingen op touw te zetten; door het succes van enkelen worden meerderen aangemoedigd, er worden nieuwe handelsrelaties aangeknoopt en langzaam aan komt weer het vertrouwen om credieten te verlenen.

Een ander ziekteverschijnsel der maatschappij is de toestand waarbij teveel ondernemingslust aanwezig is. Wanneer een tijdlang de goederenprijzen abnormaal stijgen door een toevallige omstandigheid, bijvoorbeeld door een oorzaak bij het ruilmiddel gelegen, dan doet zich soms het omgekeerde voor als bij een crisis.

De ondernemingslust wordt aangewakkerd door die stijging van de prijzen en door die meerdere ondernemingslust stijgen de prijzen nog meer. Men wordt onvoorzichtig met het verlenen van credieten. Velen maken grote winsten en men spreekt dan van een hoog-conjunctuur. Tenslotte blijkt, dat de productie te veel is opgedreven, dat het aanbod van geproduceerde goederen groter is dan overeenkomt met de behoeften en het inkomen van de grote massa der consumenten en eindelijk moet de hoogconjunctuur weer plaats maken voor een dalende conjunctuur. De vorming van grote kartels en trusten en, sedert 1932, de ver gaande controle van de regeringen van de verschillende landen van de wereld over de omvang van de productie, oefenen in dit opzicht een gunstige invloed uit. De

Sluiten