Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concurrentie op leven en dood tussen de verschillende ondernemingen wordt daardoor beperkt en snelle prijswisseling van de producten kan daardoor worden voorkomen.

Dergelijke verschijnselen, die thans de wereldhuishouding in haar geheel kunnen aantasten, oefenen ook haar invloed uit op de ondernemingen in Indië, die voor export produceren. Wanneer, zoals in Indië, het Land zelf als producent van exportgoederen optreedt (tin en djatihout) oefent de wereldconjunctuur een belangrijke invloed uit op 's Lands financiën.

13*

Sluiten