Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII

FINANCIËN VAN HET LAND EN DE LOCALE RESSORTEN

Productie Er zijn verschillende takken van productie, die volgens overheid^ algemene opvatting door het land, gewest, stadsgemeenten, inlandse gemeenten of andere gebiedsdelen met eigen bestuur, moeten worden uitgeoefend. Datgene, wat niet door de bewoners van het Land zelf of particuliere ondernemingen kan worden gedaan voor verhoging van de algemene welvaart moet door de overheid worden verricht. Het spreekt vanzelf, dat binnenlands bestuur, landsverdediging, rechtspraak, politie, niet door particuliere ondernemingen kunnen worden uitgeoefend. Ook zou de algemene welvaart niet gediend zijn, wanneer aan particuliere ondernemingen de zorg voor het verkeer (wegen, bruggen, spoorwegen, havens, post, telegraaf, telefoon), onderwijs of volksgezondheid (verbetering hygiënische toestanden, pestbestrijding) geheel werd overgelaten.

Het djatihoutbedrijf kan voorts moeilijk door particulieren worden uitgeoefend om de eenvoudige reden, dat dit bedrijf alleen rendabel is, wanneer men de djatibomen ongeveer 80 jaar laat groeien en een particuliere onderneming kan bezwaarlijk zolang wachten op het resultaat van haar productie. De zoutproductie en pandhuisdienst worden door de overheid uitgeoefend om prijsopdrijving of buitensporig hoge rente te voorkomen. Voorts heeft het Land de exploitatie van tinmijnen op Bangka en van enkele steenkolenmijnen aan zich gehouden en de invoer, bereiding en verkoop van opium.

Uit het bovenstaande vloeit voort, dat de overheid uitgaven heeft te doen voor alle takken van productie, maar dat niet uit alle onderdelen van de overheidstaak inkomsten worden getrokken.

De landsverdediging, binnenlands bestuur, politie, zorg voor de volksgezondheid brengen slechts uitgaven met zich mee doch geen inkomsten. De zorg voor het verkeer levert uitgaven maar ook inkomsten op, met uitzondering van het aanleggen van wegen en bruggen. Nu er geen tolrechten geheven worden trekt men daarvan geen inkomsten. Door het djatihoutbedrijf, zout- en opiumregie, pandhuisdienst, worden soms

Sluiten