Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangrijke winsten behaald, maar bij het onderwijs worden de uitgaven lang niet goedgemaakt door de heffing van schoolgelden. Bij de rechtspraak verdwijnen de inkomsten (zegelkosten enz.) „in het niet" in vergelijking met de uitgaven.

In Indië, evenals in alle andere landen, zijn de totaal-uitgaven Betekenis van de genoemde productie-takken groter dan de totaalinkomsten. Het tekort moeten de bewoners opbrengen door belastingen.

Evenals een particulier persoon, moet ook de overheid bij haar uitgaven rekening houden met de inkomsten. De uitgaven in het belang der volkswelvaart mogen niet zo hoog worden opgedreven, dat zij alleen gedekt kunnen worden door buitensporig zware belastingen, zodat de welvaart van het Land achteruit gaat inplaats van vooruit.

Men zegt wel: de belastingen moeten worden opgebracht Belastingen uit het volksinkomen en mogen de aanwezige hoeveelheid ^"|.^Jivaarts' kapitaalgoederen niet aantasten. Deze redenering is echter speciaal van toepassing voor landen waar de kapitaalgoederen een overwegende rol spelen. Wat Indië betreft zou men beter in het algemeen kunnen zeggen: de uitgaven van de overheid in het belang der welvaart en de belastingheffingen moeten als resultaat opleveren: dat de volkswelvaart zich in stijgende lijn beweegt, m. a. w. dat de bewoners van Indië steeds beter in staat worden gesteld hun levensbehoeften te bevredigen.

Volgens Prof. Dr. J. H. Boeke. (Het zakelijk en het persoonlijk element in de Koloniale Welvaartspolitiek), boven reeds vermeld, x) verdient een welvaartspolitiek, die op qualiteitsverbetering van de mensen aanstuurt, de voorkeur boven zakelijke welvaartspolitiek. Volgens hetgeen in dit leerboek is betoogd op pag. 28, is het dagelijks beroep, dat wordt uitgeoefend, van grote invloed op het karakter, de kwaliteit, van de mensen; de regering moet daarom niet alleen de inheemse landbouw bevorderen, maar de welvaartspolitiek moet ook gericht zijn op verbetering van het onderwijs en bevordering van de inheemse handel en industrie. Wanneer Indië langzamerhand verandert van een zuiver agrarisch land in een land waar ook handel en industrie een grote rol spelen, dan verandert ook het karakter, de „qualiteit" van de bewoners.

*) Pag. 135-

Sluiten