Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•sLands De taak van de overheid wordt echter, evenals in alle landen jncien en van jg wereld, de laatste jaren zeer bemoeilijkt door de crisis-

de crisis. # ^ # ...

verschijnselen; de plotselinge prijsdaling van de goederen heeft ook in Indië een plotselinge daling van 's Lands inkomsten veroorzaakt; men is dus verplicht de uitgaven naar evenredigheid te verminderen, doch dan staat men voor het gevaar, dat een overhaaste inkrimping van de overheidstaak ernstige stoornis in de volkswelvaart kan teweegbrengen.

Uit onderstaande cijfers kan men nagaan de invloed van de wereldcrisis op 's Lands financiën. x)

Gewone Dienst.

Uitgaven Ontvangsten

1927 472.547.000 517.797.000

1928 496.939.000 528.294.000

1929 515.724.000 522.860.000

1930 524.071.000 441.484.000

1931 481.059.000 349.600.000

1932 424.100.000 274.600.000 !933 375.600.000 249.700.000 J934 337.000.000 255.200.000

Invloed van Wat de belastingen betreft, door de wijze waarop zij geheven belasting- worcien ]^an men een speciale invloed uitoefenen op de

politiek.

productie in het algemeen en de verdeling van het maatschappelijk inkomen. Door hoge invoerrechten op geimporteerde rijst zouden in Indië speciaal de minder bedeelden getroffen worden, want daardoor zou de voorziening in de eerste levensbehoeften duur gemaakt worden. Door hoge invoerrechten op luxeartikelen zouden alleen de mensen met een groot inkomen getroffen worden. Door hoge accijns op alcoholische dranken kan de productie van deze dranken belemmerd worden, ■eiastingnaar Het meest eenvoudige systeem van belastingheffing zou zijn, draagkracht, [e^ere bewoner van het land belasting betaalt naar evenredigheid van het aantal inwoners.

Wanneer de uitgaven van het land geraamd worden op 100 millioen gulden en er wonen één millioen mensen in

Verslag Javasche Bank 1934—J935 PaS- 64-

Sluiten