Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm van een deel van de padioogst of van de oogst van andere producten.

Het tegenwoordige landrentestelsel schrijft belasting in geld voor. Volgens de landrenteregeling door Raffles in 1813 ingevoerd was ook de mogelijkheid opengesteld de belasting in goederen te betalen maar reeds Raffles wilde de betaling in geld zoveel mogelijk bevorderen. In de loop van de 19e eeuw heeft deze belasting geheel het karakter van een geldbelasting gekregen.

Men zou als argument tegen de geldbelasting, op te brengen Argumenten door de inheemse bevolking, kunnen aanvoeren, dat het "

dikwijls kleine budget van den Inlander, die zijn belasting in geld moet opbrengen, moeilijk de stoot kan verdragen, teweeggebracht door een plotselinge prijsdaling van goederen.

Wanneer hij ƒ 10,— belasting per jaar moet betalen en hij de beschikking over die ƒ 10,— krijgt, door een deel van zijn padi te verkopen, dan maakt het voor hem een groot verschil of de padiprijs ƒ 4,— dan wel ƒ 2,— is. Wanneer de prijs van de padi daalt van ƒ 4,— op ƒ 2,— per pikoel, dan moet hij dus twee maal zoveel belasting betalen. Het zou dus beter passen bij het statische (niet aan veranderingen onderhevige) karakter van de inheemse productie, wanneer men de belasting zou heffen in goederen; immers het is in de laatste jaren gebleken,

dat men geenszins kan rekenen op stabiele prijzen van de padi.J)

Als argumenten vóór geldbelasting zou men kunnen aanvoeren:

i°. het zou buitengewoon moeilijk worden in de tegenwoordige tijd om belasting in goederen te heffen, nu vele landbouwers niet meer uitsluitend padi produceren maar daarenboven, of ook uitsluitend: handelsproducten. Hoe zou men de hoeveelheid in te leveren mais, tabak, cassave moeten bepalen?

2°. voor de regering zouden de administratieve werkzaamheden aanzienlijk verzwaard worden, want bij een goederen-

x) De gemiddelde prijs voor padiverkoop door de desa-loemboengs was op Java en Madoera als volgt:

193 0 ƒ 6.79 per quintaal.

193 1 ..3-94 ..

193 2 2.92 ,,

1933 2.18 „

1934 1,96 ,,

Sluiten