Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graad (of verdere graad) in de zijdlinie of voor personen, die geen bloedverwant zijn.

8°. Landrente.

, De naam Landrente is voor het eerst gebezigd door Raffles, toen hij in 1813 een belasting ging heffen van inheemse grondbezitters. Daar volgens hem het Land eigenaar van alle grond was (voor zover niemand anders eigendomsrechten uitoefende) beschouwde hij deze belasting als een soort grondhuur (Landrent) die de inheemse grondbezitters moesten betalen. De grote moeilijkheid in die tijd was, dat de overheid niet voldoende op de hoogte was van:

i°. de oppervlakte van de grond;

2°. de opbrengst van de grond;

30. de prijzen van de padi,

In 1816 nam het Nederlandse bestuur deze regeling over. In den beginne nam men aan, dat niet meer dan A van de opbrengst moest worden betaald, hetzij in padi hetzij in geld. Men trachtte een zo billijk mogelijke regeling te treffen, waarvoor in de Preanger Regentschappen verschillende regelingen werden ingevoerd bij wijze van proefneming. De belasting werd aanvankelijk ook in producten doch later uitsluitend in geld geheven. In 1896 werd een Landrente-regeling voor de Preanger Regentschappen ingevoerd en deze werd, enigszins gewijzigd, in 1907 voor geheel Java en Madoera vastgesteld. In 1927 werd deze regeling herzien. Thans wordt landrente geheven in de Gouvernementslanden op Java en Madoera, benevens in de Z. en O. afdeeling van Bomeo, Celebes en Onderhoorigheden, Timor en Onderhoorigheden, Bali en Lombok.

De vaststelling van de landrente moet thans om de 10 jaar geschieden. De grondslag vormt:

i°. de oppervlakte van de grond;

2°. de productiviteit van de grond;

30. de padiprijs;

40. de algemene economische toestand in elk district.

De grondoppervlakte van elke desa wordt thans opgemeten door de Topografische Dienst, waarvoor de zogenaamde Landrente Brigades, onder militaire leiding, de nodige werkzaamheden verrichten. De opmeting van de individueel bezeten gronden geschiedt meestal door een lid van het dorpsbestuur.

Sluiten