Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheven van goederen van Nederlandse en van goederen van vreemde oorsprong, doch sedert 1872 wordt geen onderscheid gemaakt naar het land van herkomst. (Zie evenwel pag. 125).

Wanneer men de invoerrechten, welke in Indië worden geheven, vergelijkt met de tarieven, welke in nagenoeg alle andere landen (behalve Nederland) worden geheven, dan kan men niet zeggen, dat deze tarieven een protectionistisch karakter dragen. Voor de invoer van rijst en verschillende grondstoffen worden in het geheel geen invoerrechten betaald. Voor de andere goederen worden rechten geheven van 6 tot 18%. De belasting voor luxe artikelen is 30 %. Voor wit katoen wordt 12 % geheven.

Uitvoerrechten zijn belastingen, die worden geheven van bepaalde goederen bij de uitvoer, berekend volgens het gewicht of volgens de waarde. Deze goederen zijn: tin, rubber, coprah, peper, rotting, tabak en enkele andere.

Tegen deze belasting bestaat het bezwaar, dat alle producenten er evenzeer door worden getroffen, onverschillig of zij winst hebben gemaakt of niet.

ii°. Accijnzen. Dit zijn belastingen, die geheven worden op goederen ingevoerd uit het buitenland of geproduceerd in Indië; op petroleum, benzine, lucifers, alcoholische dranken, sigaren, sigaretten en rooktabak, in Indië geproduceerd, wordt accijns geheven. Op lucifers, tabak, petroleum en benzine, in Indië ingevoerd, wordt accijns + invoerrecht geheven.

12°. Overschrijvingsrecht.

Dit is een belasting van 5 %, welke betaald moet worden voor alle overeenkomsten tot overdracht van eigendomspercelen, recht van opstal en andere „Europese" rechten op grond.

Wanneer deze onroerende zaken worden verkregen uit nalatenschappen van Inlanders of Vreemde Oosterlingen, moet eveneens het overschrijvingsrecht betaald worden.

130. Zegelrecht.

De zegelverordening van 1921, noemt verschillende schriftelijke stukken op, waarvoor zegelrecht moet worden betaald (in 't algemeen: alle stukken die opgemaakt zijn om tot bewijs te dienen).

140. Belastingen opgelegd door locale ressorten. Deze belastingen moeten, om in werking te kunnen treden, worden goedgekeurd door den Gouverneur-Generaal.

Sluiten