Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegevens verzamelden op lijsten, waarvoor de tellers enkele weken tijd hadden; daarna werd door een „momenttelling" op één bepaalde dag gecontroleerd of er inmiddels veranderingen hadden plaats gevonden.

De gegevens van de moment-telling hebben gediend als grondslag voor de volkstelling.x)

*) In de buitengewesten kon deze methode uit den aard der zaak niet overal gevolgd worden zodat men zich in sommige streken moest bepalen tot „schattingen".

In vroegere jaren geschiedde de volkstelling niet zo methodisch. Sedert 1880 werden vijfjaarlijkse opnemingen gedaan tot 1905. Daarna vond een opneming plaats in 1917 en 1920. Een eigenlijk methodische telling geschiedde voor het eerst in 1930.

Sluiten