Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederenprijzen uitsluitend afhankelijk van de grenswaarde van de goederen.*)

„Socialisti- De aanhangers van de socialistische richting streven er naar SChe' tingel gronclslagen van de tegenwoordige menselijke samenleving te veranderen. Volgens hen is een van de grondslagen van de tegenwoordige samenleving het privaateigendomsrecht op de productie-goederen: grond en kapitaalgoederen. Deze productiemiddelen moeten in handen van de gemeenschap komen en daardoor zal volgens hen het verschijnsel van pachtwaarde, kapitaalrente en ondernemerswinst verdwijnen.

Er zou dus op die wijze alleen arbeidsloon overblijven en op die wijze zou het maatschappelijk inkomen billijk verdeeld worden. Sommige aanhangers van deze richting willen slechts het privaateigendomsrecht op de grond afschaffen, anderen willen alle kapitaalgoederen aan dit recht onttrekken. Sommige socialisten willen hun doel bereiken door revolutie, dus door gewelddadige omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde, anderen zeggen, dat de maatschappij zich vanzelf in die richting zal ontwikkelen en dat deze geleidelijke verandering zoveel mogelijk moet worden bevorderd. Sommige socialisten beschouwen het als een ideaal, dat de arbeiders van alle landen zich zullen verenigen tot een heilstaat, anderen willen de socialistische beginselen in hun eigen vaderland in praktijk brengen en stellen overigens hun nationaal belang boven alles (nationaal-socialisten in Duitsland). Er zijn socialisten, die hun doel willen bereiken door de instelling van een dictatuur, zoals de Bolsjewiki in Rusland, terwijl in meer democratisch gezinde landen de socialisten er naar streven de macht te veroveren voor ,,de arbeidersklasse" (sociaal democraten).

De socialistische beginselen zijn voor het eerst in Frankrijk verkondigd en wel hoofdzakelijk in het begin van de 19e eeuw; later ook in Engeland en Duitsland.

De bekendste figuur van deze richting was de Duitser

*) In dit leerboek is gevolgd de redenering, dat alle prijzen bepaald worden enerzijds door de kosten van de producenten en anderzijds door de behoeften van de consumenten; deze beschouwingswijze wordt ook consequent gevolgd door de bekende economen van de nieuwe tijd: Marshall, hoogleraar te Cambridge en Cassel, hoogleraar te Stockholm. (Zie noot op pag. 94 en 97).

Sluiten