Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bestrijders van het socialisme zeggen, dat een toestand, waarbij het privaateigendomsrecht is afgeschaft aan de mensen alle energie zou ontnemen. De productiewijze, die zich thans ontwikkeld heeft, alle „uitvindingen" die de laatste 150 jaar zijn tot stand gekomen, hebben hun ontstaan te danken aan de grote stuwkracht die uitgaat van de onbeperkte hoeveelheid persoonlijke behoeften naar goederen. In een socialistische maatschappij zouden de mensen niet meer trachten elkaar voorbij te streven, hun persoonlijke behoeften zouden geringer worden en er zou geen vooruitgang meer te bespeuren zijn in de maatschappij, doch stilstand.

Sluiten