Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Activa

BALANS VAN DE

AFGESLOTEN PER

Beleningen (inclusief voorschotten in Rekg. Crt.) tegen onderpand van:

Goederen

Effecten en Wissels

Hypothecaire Vorderingen

Goud en Zilver

Voorschotten aan het Gouvernement van N. I.

(art. 13 van de Wet van 31 Maart 1922) Discontering:

Handelspapier

Vendupapier

Belegd kapitaal:

Effecten

Hypotheken

Belegd Reservefonds:

Effecten

Hypotheken

Wissels buiten N. I. betaalbaar:

Gekocht

Af: verkocht, maar voor de Bank nog niet

afgelopen

Prolongatie in Nederland

Specie in de Kassen:

Gouden Munt

Zilveren Munt

Pasmunt

Munt en Muntmateriaal:

Munt Goud

Muntmateriaal Goud

Munt Zilver

Muntmateriaal Zilver

Belegd Pensioen- en Onderstandfonds . . . .

Belegde Bijzondere Reserve

Gebouwen der Bank

Meubelen der Bank

Diverse Rekeningen

ƒ 2.359.251 03 „ 45.029.95496 465.290 19

387-919 ~ ƒ 48-242.41518 ))

f 10.482.54461

,, 174.92680 „ 10.657.471 41 ƒ 4-605.57940

_M ~ ~ 4-605.579 40

ƒ 4486.337 60 ~ ~ „ 4-486.337 60

ƒ 80I.24I 89

_» ,, 801.24189

,, 6.500.000 —

ƒ 49-338.675 —

,, 27.588.710 —

,, 223.175 59 n 77.150.56059

ƒ 43-I38.337 I2 ,, 25.001.269 12 i >

_» zi " 68.139.68224

>i 4-850-732 io

„ 2.209.71440

„ 5.710.000 —

',, 210.000 —

„ 7.081.57913

ƒ240.645.313 94

Sluiten