Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

HOOFDSTUK I

Blz.

ALGEMENE BEGINSELEN 5

Omschrijving economie. — Omschrijving welvaart. — Eerste levensbehoeften. — Behoefte aan verzorging. — Levensbehoeften niet bij alle mensen gelijk. — Heerschappij van den mens over de natuur. — Extra-behoeften. — De extra-behoeften evenmin bij alle mensen gelijk. — Oorzaak van bijzondere economische verschijnselen in Indië. — Omschrijving goederen. — Economische en niet economische goederen. — Stoffelijke en persoonlijke goederen. — Wijze waarop de mensen over de goederen kunnen beschikken. — Omschrijving productie. — Individuele en gemeenschappelijke productie. — Individualiteit en sociale gebondenheid. — Desaverband. — Uiteenlopend karakter der inheemse samenleving. — Karakter der uitheemse samenleving in Indië. Gemeenschappelijke productie in Nederland. — Ontwikkeling van de gemeenschappelijke productie in Europa. — Chinese samenleving in Indië. — Invloed van de „individualiteit" op de extra-behoeften. — Omschrijving ruilen. — Taakverdeling (arbeidsverdeling). — Ruilverkeer. — Geld. — Voordeel arbeidsverdeling. — Bezwaar eenzijdige ontwikkeling. — Taakverdeling bij de grond. — Gevaar van ver doorgedreven taakverdeling. — Uitheemse productie voor de handel. — Inheemse productie voor eigen behoeften en voor de handel. — Inheemse landbouw op Java. — Inheemse landbouw in de Buitengewesten. — Goederenruil op Java.

HOOFDSTUK II

PRODUCTIE

Afdeling i : Natuur, Arbeidskracht en Kapitaalgoederen Productiegoederen. — Verschil tussen de 3 groepen van productiegoederen. — Economisch perspectief. — Is de vruchtbare grond een kapitaalgoed ? — En de kennis door opzettelijke studie verkregen? — Verhouding volgens welke de productiegoederen moeten samenwerken.

Afdeling 2: Verhoging van de Productie

Noodzakelijkheid van productieverhoging. — Meerdere stijging van de opbrengst. — Evenredige stijging van de opbrengst. — Mindere stijging van de opbrengst. —

26 26

30

Sluiten