Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biz.

Ontwikkeling der techniek. Ontwikkeling inheemse landbouw. — Agrarische landen en industriële landen. — Industrie in Indië. — Doelstelling bij de oorspronkelijke inheemse en uitheemse productie. — Economisch principe in Nederland. — Economisch principe in China en Hadramaut. — De werking van het economisch principe in Indië tot nu toe. — De werking van het economisch principe in Indië in de toekomst. — Verhoging van de productie door verhoogde medewerking van de grond; Ontginning. — Noodzakelijkheid bescherming van de bossen op de berghellingen. — Watertoevoer en waterafvoer. — Andere middelen tot verhoging van de opbrengst van de grond. — Landbouwvoorlichtingsdienst.

— Uitheemse landbouw in Indië. — Invloed uitheemse landbouw op inheemse. — Verhoging van de productie door verhoogde medewerking van de arbeidskracht. —Bevolkingstoename. — Leer van Malthus. — Sterfte- en geboortecijfers. — Bevolkingsdichtheid. — Migratie. — Verbetering van de kwaliteit der arbeidskracht. — Arbeidslust. Invloed van de behoeften. — Invloed van geldbelasting. — Verhoging van arbeidspraestatie door arbeidsverdeling. — Verhoging van de productie door verhoogde medewerking van de kapitaalgoederen. — Omschrijving van het begrip sparen. — Verschillende manieren van sparen. — Sparen in de vorm van „reserveren en afschrijven". — Belemmering productie van kapitaalgoederen. •— Besparing in een tropisch-agrarisch land.

— Uitheems, bedrijfskapitaal in Indië. — Gevolgen van goud oppotten.

iFdeling 3: Organisatie van de Productie 60

Verschil karakter „onderneming" en oorspronkelijke inheemse productie. — Klein- en grootbedrijf. — Organisatie inheems landbouwbedrijf; Vormen van grondbezit. — Communaal bezit pro en contra. — Rechthebbenden en bewerkers. — Horigheid en slavernij in de landbouw. — Deelbouw. — Grondhuur. — Arbeidsovereenkomst in de inheemse landbouw. — Groot- en kleinbedrijf in de inheemse landbouw. — Organisatie van inheemse handel en industrie. — Organisatie van het grootbedrijf in Indië. — Vennootschap onder firma. ■— Naamloze vennootschap. — Coöperatieve vereniging. — Productiecoöperaties. — Verbruikscoöperaties. — Credietcoöperaties.

— Coöperatie in Indië. — Coöperatie in Brits-Indië. — Ondernemingsverenigingen. — Overheids-bemoeienis met de productie. — De overheid als ondernemer.

Sluiten