Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Afdeling 2: Het arbeidsloon 128

Omschrijving arbeidsloon. — Geldloon, goederenloon. Uitgekeerd loon, werkelijk loon. — Door welke omstandigheden wordt het loon beinvloed ? — Invloed van de behoeften der arbeiders op het „aanbod". — Invloed van de behoeften der ondernemers op de ,,vraag". — Arbeidslonen in Indië. — Wijze van vaststelling van het loon. — Lotsverbetering van de arbeiders. — Sociale wetgeving in Nederland. — Sociale wetgeving in Indië. — Lotsverbetering van de arbeiders vanwege de werkgevers. — Pogingen van de arbeiders zelf tot lotsverbetering.

Afdeling 3: Kapitaalrente 143

Omschrijving kapitaalrente. — Rente en interest. — Door welke omstandigheden wordt de rentestand beinvloed ? Invloed van het economisch perspectief. — Invloed van andere omstandigheden. — Het rentevraagstuk in Indië. — Inheemse „vraagprijs" voor geldleningen. — „Kostprijs" van de geldleningen aan inheemsen.

Afdeling 4: Prijs van de grond 152

Door welke omstandigheden worden de grondprijzen beinvloed? — Huurprijs van de grond. — Pachtwaarde. — Invloed ligging van de grond. — Invloed uitbreiding van de bevolking. — Invloed depreciatie of appreciatie van het geld. •— Invloed meerdere vraag naar landbouwproducten. — Fabrieken-ordonnantie en Grondhuurordonnantie. — Koopprijs van de gronden. — Nietigheid van vervreemding aan uitheemsen. Onwettige occupatie. — Invloed sociale factoren.

Afdeling 5: Ondernemerswinst 160

Omschrijving ondernemerswinst. — Ondernemersloon en risicopremie. — Dividend naamloze vennootschappen. —

HOOFDSTUK V

CREDIET VERLENING 163

Afdeling i: Credietverlening in het algemeen. . . . 163 Omschrijving credietverlening. — Doel van de credietverlening. — Voordeel van wederkerig hulpbetoon. — Hypotheek. — Is het wenselijk hypotheek op inlandse gronden mogelijk te maken? — Knoeierij door onwettige occupanten. — Rechtszekerheid bij grondbezit. — Credietverband. — De grond als waarborg bij credietverlening tussen inheemsen onderling. — Grondverpanding. — Inheemse grondhuur. — Inlandse hypotheek. — Borgtocht.

Pandgeving. — Pandelingschap. — Credietverlening zonder waarborg. — Pasarcrediet. — Acceptcrediet. —

Sluiten