Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

Firdaoes. Kinobobali' i intau.

2 :

4b Kon toengkoel im pinomia i Toehang Allah i langit bo

5 boeta',* — dia'-pa onda i limboejoen ing kon toedoe im boeta', bo dia'-pa kinobiagan im pomomoelaan, sin dia'-pa pinopoonagan i Toehang Allah i oejan im boeta', bo dia'-pa onda i intau

6 inta mononggoba' kom boeta' inta toea,* tonga' namonik-don ing gaboet nongkom boeta' bo nogomok kon sinangkoeb(m)

7 im boeta' inta .toea,* — jo kon dodai in toea nomia ing ki Toehang Allah kon sinoïntau nongkong ginaboei im boeta', bo pinopoïroepanëa ing gina inta mokobiag kom boeboe' ing ngioengëa. Nanion in sinoïntau toea i nobali'-don intau inta mcgina.*

8 Kon toea, jo pinomia-don i Toehang Allah ing goba' tobatoe' ko Eden, kon dampig im pomataan, bo kon toea-ta im pinopooetoenanëa ko intau inta pinomianja. (Intau=Adam).*

9 Noïdoedoei kon toea, jo pinopobiag-don i Toehang Allah kong goba' inta toea ing kajoe minta, inta mopia i ontongon bo mopis. kaanon; bo ojoeon ing kajoe tongo pangkoi, inta mokobiag, ing kom potojoeakan ing goba' inta toea. bo ojoeon doman ing kajoe tongo pangkoi, inta pononotaauan ko inta mopia bo ko

10 inta moraat.* Jo ko Eden toea ing kinosinggiligan in toebig tobatoe' inta nogomok kong goba' inta toea; naonda i noïtalib-don kong goba' toea, jo nojotanga opat in toebig inta toea *

11 Tangoi in toebig inta tongo tanga toea: Pison, inta siniminggilig ilimiboe kom boeta' i Hawila, boeta' inta kinodoengkoelan

12 kom boelawan.* Jo boelawan nongkom boeta' inta toea totoeoe mopia, bo kon toea-ta doman ojoeon in talong mobondoe bo

13 batoe paramata oenam * Tangoi in toebig inta nogindoea toea: Gihon, inta siniminggilig ilimiboe kom boeta' ing Koesj.*

14 Tangoi in toebig inta nogintoloe toea: Tigris, inta siniminggilig kon dampig im pomataan im boeta' i Asoer; bo tangoi in toebig inta noginggopat toea: Perat (Eufrat).*

15 Kon toea, jo ginama'-don i Toehang Allah i intau bo pinooooetoenëa-don kom bonoe mg goba' ko Eden toea. simba

16 tonggoba'an bo loekadan i intau toea,* kai n singog i Toehang Allah ko intau toea: „Bajongan im boengai ing kajoe, inta kom bonoe ing goba' inta naa, mobali' iikow mokaan ibo-ibog *

17 Tonga' boengai ing kajoe, inta pononotaauan ko inta mopia bo ko inta moraat toea, dika iikow mokaan; smg kon singgai pokaananmoe kom boengai toea, jo matoi iikow, dia' mobali bo

Sluiten