Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

19 : Kororomoe' i intau in. Sodom.

4 Dia'-pa sinoemoeot in tosioegan imosia, jo noi'angoi-don im bajongan i intau lolaki i lipoe' inta toea, mangalenja: intau lolaki in Sodom, goerangëa bo tajow-mobiag, komintan noliboe

5 kom baloi toea* bo nokoeoek ko i Loet, kai-monia: ,,Ko oo da-bi' i intau inta noïangoi ko inimoe do] om inta naa ? Dia-mai imosia poloeai, simba' pomiaan-nami onoe ing koïbog-nami ko imo-

6 nia!"* Kon toea, jo iloemoeai-don ing ki Loet ko imonia, bo

7 ilingkopanëa i lolingkop* bo nosingog, kainia: „E, ginaloemkoe

8 minta, dika imoïkow momia ko inta moraat!* Ko inako', ojoeon i adi' bobai dojowa inta mongodeaga-pa; siabi' bo atodonkoe imosia poloeai ko imonimoe, pomia-monag-monimoe ko imonia naonda ing koïbog-monimoe; tonga' dika imoïkow momia ko onoe ko lolaki inta naa, si naaia imosia kon sioengon i atop-

9 koe."* Kai n singog i intau moanto' toea: „Koligai! Sia in tonga'-bi' intau ango-angoi, jo momarenta ko inaton! Naaia pomiaan-nami i moraat ko inimoe, polioe ko intau dojowa inta nion!" Polat-monia pinorogoepit ing ki Loet bo aindon mojoe-

10 mog ko lolingkop.* Tonga' kon dodai in toea, sinonggo' i intau dojowa toea i limanja, inoegoet-monia ing ki Loet pinotoeot

11 kom baloi, bo kinoensi'an-monia i lolingkop,* polat-monia pinopojabon i mata im bajongan i intau inta kon dolaag im baloi toea, kinabit kon tajow-mobiag bo pinobaja' ing goerangéa, nodait pinopojabon i mata-monia, sampe dia'-don nooeli'-monia i lolingkop, oempaka sinimilopi' totok imosia i notajak.*

Kicaososimparoet i Loet.

12 Kon toea, kai n singog i intau dojowa toea ko i Loet: „Ki ine-pa dega1' ing kong galoemmoe? Aka ojoeon ing ki mototakamoe pinomaja' ki adi'moe lolaki ande ki adi'moe bobai, bo bajongan i intaumoe kom bonoe i lipoe' inta naa, pianja daitmoe

13 poloeai imosia ko naa!* Sim pogoeraaton-don-nami naa i lipoe inta naa; si aindon nodapot ko i Toehang ing koeoek (ngadoean) moloben ko(n tala' i) lipoe' inta naa, jo pinopotaba'an-don i

14 Toehang ko inami pokipogoeraatan i lipoe' inta naa."* Kon toea, jo iloemoeai-don ing ki Loet bo nojosingog i mototakanja, inta noboeloi ko i adi'nja bobai, kainia: „Koligai, loeai-don ko

Sluiten