Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

24 : -don in sia intau kaja: inogoian i Toehang in sia in domba bo bembe' bo sapi bo salaka bo boelawan bo ata lolaki bo ata

36 bobai, bo onta bo kaldai. * Jo ki Sara, ki boeloi i toeangkoe, nononggadi' ko adi' lolaki tobatoe' ko i toeangkoe kong kinogogoejanganëa; ko i adi'nja toea im pinobogoianëa kom bajo-

37 ngan ing kajoeonanëa. * Jo akoeoi im pinokipongibotan i toeangkoe, kainia: „Dika pogama'anmoe ing ki adi'koe kom bobai mongodeaga i intau ing Kanaan, inta motogi kom boeta'

38 inta pinogoetoenankoe. * Pianja, ma ja' iikow im baloi i ama'koe bo kom boeï'koe bo agatkoe, potajak-ai kom bobai toba-

39 toe' ko i adi'koe kon toea-ta." * - Kai n toebagkoe ko i toeangkoe: Aka dega' doï' im bobai inta toea doemoedoei ko ina-

40 ko'?* Jo kai n toebagëa ko inako': „Bai ng ki Toehang, inta pinosoembaankoe, Sia i mopotaba' i maiaikatëa maja' takinmoe, bo Sia doman i mobogoi oentoeng kom baja'anmce, simfca' pogama'anmoe kom bobai, inta poboeloion i adi'koe, nong-

41 kom boeï'koe bo agatkoe bo kom baloi i ama'koe. * Tonga', naonda iikow i modapot-don kom boeï'koe bo agatkoe, bo dia' ogoi-monia diaanmoe, tantoe' moloeat iikow ko ibctmoe nion

42 ko inako'." * Kon toea, naonda i nodapot-don iakoeoi kom parigi' kon singgai inta naa, jo noïgoem do'a (nomintahang) iakoeoi, kainako': ,,0 Toehang, ki Allah i toeangkoe i Ibrahim,

43 aka mobali', barakatan-pa inta baja'ankoe naa. * Naaia iakoeoi simindog-makow kom bibig im parigi' naa. Aka koema bo mobali', jo kobali'-pa nanaa: Onda i mongodeaga inta loemoeai ko lipoe' mamangoi monangkob, inta poïgoemankoe, kainako': Poïnoem-pa iakoeoi in toebig tongopi' inta kom bonoe

44 in tandaimoe, * - bo aka kai n singogëa ko inako': Ponginoem bo deeman-bi' tonga' ikow, sim bajongan doman i ontamoe im ponangkobankoe, - jo sia toea im bobai inta sinantoe' i Toe-

45 hang ko i adi' i toeangkoe." * Dia'-pa nopaloet iakoeoi nosingog kom bonoe in dodobkoe, noherang, iloemoeai-mai ing ki Ribka nodia kon tandainja, pinotaan ko obaganja, noponag -don in sia kom parigi' bo noponangkob in tandainja. Kon toea, kai n singogkoe ko inia: ,,Ogoi-ai-pa in toebig tongopi'

46 inoemonkoe." * Jo baja-baja'nja sinoenga' in tandainja, kainia: „Ponginoem, aki, bo bajongan doman i onta i aki im bai m poïnoemonkce." Kon toea, jo nonginoem-don iakoeoi bo bajo-

47 ngan doman i onta im pinoïnoemëa . * Kon toea, jo nolibo'-don

Sluiten