Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

27 : kong kaanonmoe (pomomiag ko inimoe),

bo mokiompoe iikow ko i oetatmoe;

tonga' aka mokawasa-don iikow,

jo simimparoet iikow kom ponononggatanja." *

41 Kon toea, jo nojongo'-don ing ki Esau ko i Jakoeb sim barakat inta inogoi i ama'nja ko inia, kai n singogëa kom bonoe in dodobëa: „Singgai ponanoban ko i ama'koe toea i modioeg-don; bai ng kon dodai in toea bo patoionkoe ing ki ai-ai-

42 koe, ki Jakoeb." * Jo nodait i intau pinotaau ko i Ribka in singog i Esau, i adi'nja inta goeja-goejang toea. Sebab nion, pinokiöini'nja-don ing ki Jakoeb, ki adi'nja inta ai-ai, kai n singogëa ko inia: „Simba' kotaauanmoe, naanta ki oetatmoe, ki Esau, i monoeli' ko inimoe mongo momatoi ko inimoe. *

43 Sebab nion, e adi'koe, indongog-ai-pa in singogkoe naa: Poboeat-don iikow, polagoei baja' ko i lolakikoe, ko i Laban, ko

44 lipoe' i Haran. * Pogoetoen-pa ko inia kon toea-ta tongonoe -mai no boelan i onggotëa, oemaan i moonow-don in toroe' i

45 oetatmoe. * Aka molipoi-don in toroe' i oetatmoe ko inimoe bo kolionganëa-don ing ki inta pinomiamoe ko inia, jo bai n toea bo baja'ankoe iikow pokiöini' nongkon toea-ta. Simba' dika iakoeoi koïlangan namoenda kon tongo singgai."*

46 Kon toea, jo nosingog-don ing ki Ribka ko i Isak, kainia: „Aindon sinoemompok iakoeoi kong kinobiagankoe sim bobai i intau i Het toea (ki boeloi i Esau dojowa). Aka dega' ki Jakoeb doman i moboeloi ko mongodeaga kom boeta' inta naa, onoe-pa im baragoena ing kobiagankoe naa ko inako'?"*

Ki Jakoeb i nolagoei, minaja' im boeta' im Padan-Aram.

Togoïn(d)op i Jakoeb.

28 : 1 Kon toea, jo pinokiöini'-don i Isak ing ki Jakoeb, binarakatanéa bo kinojowanéa in sia, kainia: „Dika iikow moboeloi

2 kom bobai i intau ing Kanaan!* Ponooloet-don bo baja' kom Padan-Aram, kom baloi i Betoeël, ki ama' i ina'moe, bo mo-

3 boeloi iikow ko i adi' i Laban, ki lolaki i ina'moe.* Jo bai ng ki Allah inta mokawasa totok (El-Schaddai), i momarakat ko inimoe, bo Sia i mopoboeï' bo mopoanto' ko inimoe; simba/

4 ikow im pomoeka'an im bangoesa moanto'.* Sia doman i mo1'iogoi im barakat i Ibrahim ko inimoe, bo ko i adi'moe bo ko

Sluiten