Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

Ki Jakoeb i noöali'-dom kaga.

30 : 25 Komintan-don nobali', naonda im pinononggadi'-makow i Rachel ing ki Joesoef, kai n singog i Jakoeb ko i Laban: „Aka mobali', jo ogoi-pa iakoeoi maja', simba' moboei-pa iakoeoi

26 kom boeta'koe bo ko lipoe'koe.* Tokoogoi-pa ing ki boeloikoe bo ki adi'koe minta, inta nodoengkoelkoe kom pinokiompoeankoe ko inimoe, simba' moboeat-pa iakoeoi maja'. Aindon kinotaauanmoe tontani', naonda im pinokokiompoekoe ko inimoe."*

27 Kai n toebag i Laban ko inia: „Aka mobali', jo kotabi-pa iakoeoi! Aindon noniata ko inako', naanta akoeoi im binaraka-

28 tan-don i Toehang sebab ikow."* Bo kai n singog doman i Laban: „Pogoeman-pa ko inako' mongo onoe im ponondankoe

29 ko inimoe, simba' ogoikoe."* Kai n toebag i Jakoeb ko i Laban: „Aindon kinotaauanmoe tontani' naonda im pinokokiompoekoe ko inimoe, bo naonda ing kinoöojoeon im bajongan im bobia-

30 gonmoe inta iloekadankoe.* Sin tonga'-pa mojakag ing ko inimoe ing kolipod, kon dia'-pa kinoangoiankoe, tonga' kom pinoloekadankoe kinodoegangan-don totok im bobiagonmoe; jo binarakatan-don i Toehang iikow ko onda-ka im binaja-baja'ankoe-makow. Dega' toonoe bo mobali' iakoeoi simmggoegat

31 silai im batangankoe tontani'?"* Kai n singog i Laban: „Onoepa im ponondankoe ko inimoe?" Kai n toebag i Jakoeb: „Dona'-ai, dika-bi' ogoianmoe iakoeoi i onoe-ka-don. Pianja, moboei-pa iakoeoi momiag bo moloekad kom bobiagonmoe, asal

32 doedoeianmoe ing koïbogkoe inta nanaa:* Kon singgai inta naa maja' iakoeoi ing gantog im bajongan ing kawangan im bobiagonmoe bo tondi'onkoe im bajongan im bobiagon inta mobala-mbalang bo tampalan (mangalenja: tonga'-bi' domba inta moboedo' komintan, bo bembe' inta morondi' komintan i loekadankoe, kabiton kon singgai naa bo makow); kon singgai toemi jo bajongan ing ki adi' in domba inta morondi' bo bajongan ing ki adi' im bembe' inta mobala-mbalang bo tampa-

33 lan, jo toea komintan i mobali' tcndankoe.* Ki inta mobali' takoesi kong ginakoe motoelid, nanaa: Aka mamangoi iikow mongontong kon tondankoe, jo batoe'an im bembe' inta morondi' bo batoe'an in domba inta moboedo' - inta ko ina-

34 ko' - toea komintan in sinakowkoe."* — Kai n toebag i Laban:

35 „Totoeoe, kobali'-don na' kai n singogmoe nion!"* Kon singgai

Sluiten