Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

32 : ko i oetatëa, ko i Esau, kom boeta' in Seir, ko lopa' 1 Edom, *

4 bo kinojowanea ko i monia, kainia: „Nanaa im potosingog-monimoe ko i toeangkoe, ko i Esau, kamakow: Nanaa in singog inta pinokipodapot i ata i toeang, i Jakoeb, ko i toeang, kainia : ata naa i aindon ginoemaloem ko i Laban na' intau ango-

5 angoi, bo nogoetoen i ata naa takinëa magi' i naa. * Nodoengkoel-don i ata naa in sapi bo kaldai 'bo domba bo bembe' bo ata lolaki bo ata bobai. Jo naaia im pinotaba' i ata naa pinokipotaauan ko i ompoe i ata naa, simba' mokodoengkoel i ata naa kon totabi kon tajowon i ompoe i ata naa".*

6 Naonda i noïboei-domai in taba' toea ko i Jakoeb, jo kaï n singog-monia: „Aindon ing kami nojodoengkoel i oetatmoe, i Esau, jo sia doman i nion tajow-mai mamangoi mokipodoeng-

7 koel ko inimoe, bo opat no gatoet i intau in takinëa".* Nokodongog-mai kon singog inta na' toea, jo noondok totok ing ki Jakoeb bo noliau totok ing ginanja. Sebab nion, bajongan i intau inta takinëa bo bajongan im bembe' bo domba bo sapi bo

8 onta doman in sinilainja dcjowa no posilaian; * sing kai n singogéa: „Aka mojodoengkoel i Esau in tongo posilaian bo talowonëa, jo tongo posilaian inta toemi i motaau-pa molagoei".*

9 Kon toea, jo noïgoem-don do'a ing ki Jakoeb, kainia: „ O Allah i lakikoe i Ibrahim bo i ama'koe i Isak! O Toehang inta nosingog ko inako', kainimoe: „Poboei-don iikow kom boeta'moe bo ko iipoe' kinobotakan i impoejoeanmoe; simba' bara-

10 katankoe iikow' .* - Naanta, totoeoe, dia' patoet iakoeoi mokooeli, oempaka tonga' tongopi', kom bajongan in totabi bo kopopiamoe, inta inogoimoe ko inako'. Kon toengLoel iakoeoi iloemolan kon toebig i Jarden naa, tonga'-bi' iakoeoi nodia kon toen,gkoed, jo naaia i aindon iakoeoi motogi kon dojowa no kali wangan moloben naa* Aka, mobali", boeli-ai-pa iakoeoi kom bonoe i lima i oetatkoe; si moondok iakoeoi ko inia, sin dega' mamangoi in sia momatoi ko inako', pinomaja' ko inami-don

12 motoloeadi'.* Deeman-ka Ikow tontani' i nosingog ko inako'? kainimoe: „Ogoiankoe iikow ing ki inta mopia totok, bai in bali'onkoe ing ki adi'moe bo ki ompoemoe na' pintad kon da-

13 gat, inta dia' koiapan ing kobajongea." * - Kon toea, jo nosioeg-pa ing ki Jakoeb kon toea ta kon dolom inta toea.

Noïdoedoei kon toea, pinogama'anëa-don kong kawangan im bobiagonëa, bo pinomianja oliig ko i oetatëa, ko i Esau, *

Sluiten