Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

42 : tontani' i mopotaloei im pajoi kom bajongan i intau. Sebab moii, ki oetat doman i Joesoef in sinoemajow ko i Joesoef bo nosoemba kon tajowonéa sampe noïdangop kom boeta' im po-

7 got-monia.* Naonda i inontong-mai i Joesoef ing ki oetatéa min, ta, jo baja-baja'nja kinotaauan imosia; tonga' sinoemonggogoetoe' in sia na' dia' kinotaaunëa imosia, bo inoemakal sinoemoroe' ko imonia, kainia: „Noïangoi nongko onda imoïkow?" kai n toebag-monia: „Kami ata naa i nongkom boeta' ing Kanaan,

8 mamangoi motaloei kom pajoi."* - Jo kinotaauan-bi' i Joesoef ing ki oetatea minta toea, tonga' mosia in dia'-don nototaau

9 ko inia.* - Kon toengkoel in toea noïtanob-mai ko i Joesoef ing ki inta sinogoïn(d)opëa ko imonia, bo nosingog in sia ko imonia, kainia:,,Naanta, moïkow i intau inta mononahidi! mamangoi imoïkow moïndoi mongo ko onda in dia' iloekadan im posi-

10 gadan im boeta' inta naa."* Kai n singog-monia ko inia: „Deeman-bi' toeang, sing kami ata naa i mamangoi-bi' motaloei kom

11 pajoi.* Kami ata naa komintan adi' tongo ama'an-monag; karrr. ata naa i intau motoelid; deeman-bi' ing kami ata naa intau

12 mononahidi."* Kai n singogéa ko imonia: „Deeman-bi' nanion! mamangoi imoïkow moïndoi mongo ko onda in dia' iloekadan

13 im posigadan im boeta' inta naa."* Kai n singog bidon monia: „Kami ata naa komintan lolaki mopoeloe' bo dojowa mogoetat, inta tongo ama'an-monag kom boeta' ing Kanaan; ki inta ai-ai, naaia-mai in sia ing ko i ama'-nami ata naa, bo ki inta toba-

14 toe' in dia'-don."* Tonga' kai n singog bidon i Joesoef ko imonia: „Totoeoe-bi' doman na' kai n singogkoe ko imonimoe:

15 Naanta, moïkow nion i intau mononahidi.* Jo naa im ponoengkoelankoe ko imonimoe: mopongibot iakoeoi ing kobobiag i Firon! dia' mobali' imoikow loemoeai ko naa, oemaan i moï-

16 angoi ing ki ai-ai-monimoe toea ko naa.* Popotaba'-ai in tobatoe'-mai imoïkow nion, maja' mogama' ko i ai-ai-monimoe toea, tonga' moïkow ing ko naa kon toetoepan; sim ponongkana'ankoe kon singog-monimoe mongo totoeoe motoelid imoïkow. Aka dia' motoelid, jo mopongibot iakoeoi ing kobobiag i Firon! intau mononahidi imoïkow."*

17 Kon toea jo pinokibonoenja-don imosia kon toetoepan to-

18 joe no singgai i onggotëa.* Naonda i nogintoloe-don in singgai, jo kai n singog i Joesoef ko imonia: „Pomia-monag i naa, sim-

19 ba' mobiag imoïkow. - si moondok iakoeoi ko i Allah* Aka to-

Sluiten