Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

47 : bobiagon-nami ata naa, komintan-don ki toeang-nami ata naa ing ki togi. Oempaka onoe-don, dia'-don in sinala'an ko inami ata naa inta ogoi ko i toeang, sin dongka awak-nami ata naa

19 bo boeta'-nami ata naa komintan. * Nongonoe-bi" dega' ing kam.i ata naa i matoi kon tajowon i toeang bo goba'-nami ata naa in dia'-don atokan? Sebab nion, pianja, taloei-don ing kami ata naa bo boeta'-nami ata naa, tolioe ing kaanon; bai ng kami ata naa bo boeta'-nami ata naa i mobali' kajoeonan i Firon. Bo ogoi-ai-pa im pajoi simpoengoi, simba' mobiag-pa ing kami ata naa bo dia'-pa matoi, bo boeta'-nami ata naa i

20 atokan-pa ba' dia' motongkajoeon." * Nanion im pinototaloei i Joesoef kom bajongan im boeta' i Masir, nobali' kajoeonan i Firon; sim batoe'an i intau komintan nopotaloei im boeta'nja, si malarat toea in totoeoe nokororiga totok ko imon:a. Nanion im binobaja'nja im bajongan im boeta' i Masir toea no-

21 bali' kajoeonan i Firon. * Jo bajongan i intau poparentaan. komintan sinonggata kon sinangkoeb(m) im bceta i Masir. *

22 Dongka boeta' i imang minta in dia' sinaloeinja; si mosia i oemoeran nokodoengkoel tondan nongko i Firon bo nokaan kon tondan inta inogoi i Firon ko imonia; sebaib nion dia pinotaloei-monia im boeta'-monia.*

23 Kon toengkoel in toea, jo nosingog-don ing ki Joesoef ko intau poparentaan, kainia: „Naaia aindon sinaloeikoe i awak -monimoe bo boeta' doman monimoe silai i Firon; jo nion-don in simpoengoi, simba' pongatok-monimoe kom boeta -monimoe

24 nion.* Tonga' bojo' inta modoengkoel-monimoe kom boeta.' inta nion, dia' mobali' bo dia' silaion lima, ogoi ko i Firon in tongo silai bo opat no silai inta ibanëa toea in silai-monimoe,

25 pomiaan simpoengoi bo kaanon-monimoe motoloeadi. * Kai n singog-monia: „Naanta, ki toe&ng i momiag kong kobobiag -nami ata naa; aka mobali, kotabi-pa ing kami ata naa! Ka-

26 mi ata naa i mobali'-don ki ata i Firon." * Nanion sinantoe' -don i Joesoef ing ki inta na' toea, binalï'nja oea , inta pinake' magi!' in singgai inta naa kom boeta' i Masir, mangalen ja. aka silaion lima, jo tongo silai ing ko i Firon. Dongka boeta' i imang minta in dia' oobaF kajoeonan i Firon. *

Sluiten