Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eksodoes

4 : podoengkoel ko inimoe. Naonda i ontongonéa-don iikow, jo

15 mopia totok ing ginanja.* Pokiposingog iikow ko inia bo popooekatmoe in singog inta nion1 kom bonoe im bibigëa. Bai Akoeoi ing kotaki-takin im bibigmoe bo kotaki-takin im bibigéa, bo Akoeoi i motoendoe' ko imonimoe ko inta patoeit-mo-

16 nimoe pomiaan.* Bai n sia (ki Haroen) i mokiposingog ko intau moanto' toea, toemolioe ko inimoe, bo sia i mobali' tolioe

17 im bibigmoe, bo ikow i mobali' na" doeata ko inia.* Gama'-don in toengkoed inta nion ko limamoe, sin toengkoed inta nion, im pomiamoe kon tanda inta mokoherang toea."*

Ki Moesa i noboei-don ko Masir.

18 Kon toea, jo noboei-don ing ki Moesa ko i noenoetonëa. ko i Jetro, bo nosingog in sia ko inia, kainia: „Aka mobali', ogoi-pa iakoeoi maja' mokipodoengkoel kong ginaloemkoe ko Masir, simba' ontongonkoe-pa imosia mongo mobiag-pa." Kai n toebag i Jetro ko i Moesa: „Baja'-don iikow kong kopia -pia-makow ! " *

19 Nosingog ing ki Toehang ko i Moesa,—kon toengkoel in sia i a pa ko Midian,—kainia: „Baja'-don iikow, poboei-don ko Masir; sim bajongan i intau, inta motana' kong kopopatoimoe,

20 i aindon minatoi."* Kon toea, jo ginama^-dori i Moesa ing ki boeloinja bo ki adi'nja', pinopotakoinja kong kaldai, dinianja takin bo noboei-don kom boe ba' i Masir. Bo toengkoed doman

21 i Allah ing kokada-kadai i Moesa.* Kon toengkoel in toea, nosingog ing ki Toehang ko i Moesia, kainia: „Naaia, sedang moboei-don iikow ko Masir, jo daitonmoe pomiaan im bajongan i inta mokoherang kon tajowon i Firon, inta aindon sinoendoe'koe ko inimoe. Tonga" bai Akoeoi tontani' i mopo-i togat ing gina i Firon!, sampe dia' ogoinja maja" i intau mo-

22 anto" toea* Aka na" toea, jo singogonmoe ko i Firon, kamakow: Naaia in singog i Toehang: „Intau Israël nion ing ki

23 adi'koe inta goeja-goejang * Sebab nion, naa in singogkoe ko • inimoe: Dona'-ai~pa si a baja'an nai adi'koe, simba' mosoemba imosia ko iNako'. Aka dia' ogoimoe imosia maja", jo patoionkoe ing ki adi'moe inta goeja-goejang."*

27 Kon toengkoel in toea, jo nosingog ing ki Toehang ko i

Haroen, kainia: „Baja'-don iikow pokipodoengkoel ko i Moesa

Sluiten