Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eksodoes

18 : toes kom pilikara, kojogot im bajongan-monia simindog ko liboemoe kinabit dolo-dolom-monik oemaan i mololaboeng ?" *

15 Kai n toebag i Moesa ko i noenoetonëa: „Maloenan i nanaa, si intau moanto' naa i mamangoi mokipodoengikoel ko inako' mo-

16 libo' kong kototoelid i Allah. * Aka ojoeon im püikara-ka onoe, jo diaan-monia ko inako', simba' akoeoi i mopojotoelid kom pilikara minta inta toea bo potaaukoe ko imonia in tita bo

17 atorang i Allah."* Kai n singog i noenoeton i Moesa: „Dia'

18 mopia im pinomomiamoe nion.* Dia' mopia (ko inimoe tontani' bo dia' doman mopia ko intau minta nion. Si oaidan inta nanion i mobogat totok ko inimoe. Dia' möbali' in tonga' iko-iikow

19 minta i mogaid kong ki inta nanion.* Sebab nion, indongog -ai-pa in singogkoe simba' tongginaankoe iikow, bai ng ki Toehang ing kotaki-takinmoe! Mangalenja: pianja, ikow i na' tonggolioe i intau Israël kon tajowon i Allah bo potaau im

20 bajongan im pilikaranja ko i Allah; * mangaleon ko imonia i atorang (oea') bo tita, bo potaau ko imonia in dalan inta do-

21 doedoeian-monia bo oaidan inta oaidan-monia.* Tonga' pili'onmoe nongko intau Israël i intau inta mongopandoi bo inta moondok ko i Allah, intau inta mosoendoed bo inta dia' motoera' kong koepang aka momoetoes imosia kom pilikara. Jo intau inta na'toea in doeï'onmoe bali'on tonggoeloe: tobatoe' ing ko intau tongo rïboe, tobatoe' ing ko intau mogatoet, tobatoe' ing ko intau lima no poeloe', bo tobatoe' ing ko intau

22 mopoeloe'.* Simba' oemoeran-monia toelidon im pilikara i intau. Jo pilikara inta mongoloben, dia' mobaüi' bo dia' diaan -monia ko inimoe, tonga' pilikara inta mongoïntok im pojotoelidon-pa-monia tontani'. Nanion im ponggaan-monia ko oaidanmoe bo monanggoeng imosia takinmoe ko oaidan inta

23 nion.* Aka koema nanion im pomomiamoe bo na'toea ing kojow i Allah ko inimoe, jo ïnokoboloi iikow ko oaidanmoe nion bo bajongan i intau minta nion i moboei ko laig-monia kong kopia -pia-makow."*

24 Kon toea, jo dinoedoeian-don i Moesa in tonggina i noenoetonéa toea bo pinomianja-don im bajongan i inta pinongo-

25 jowëa.* Jo pinili'-don i Moesa i intau inta mongopandoi nongko intau Israël, bo dinoeï'nja binali' tonggoeloe i intau, mangalenja: tonggoeloe i intau tongo riboe, tonggoeloe i intau mo-

26 gatoet, i intau lima no poeloe' bo i intau mopoeloe';* simba'

Sluiten