Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eksodoes

32 : 24 -nami mongo onoe-don i nobali' ko inia.* Kon toea, kai n singogkoe ko imonia: Aka ki ine i ojoeon im boelawan, gama'anëa bo diaanëa-mai ko inako'. Jo boelawan toea i ilomboetkoe kon toeloe' bo binali' toelada inta sinonsapi kolakian." *

30 Naonda i nobajag-makow toea, jo nosingog ing ki Moesa ko intau moanto' toea, kainia: „Naanta, aindon imoïkow nomia kon dosa inta moloben totok. Sebab nion, moboei mamonik iakoeoi mokipodoengkoel ko i Toehang; dega' panga' mokodoengkoel-pa-bi' iakoeoi ampoengan kon dosa-monimoe nion."*

31 Kon toea, jo noboei-don ing ki Moesa ko i Toehang, kainia: ,,Kaasi', bangoesa inta naa i aindon nomia kon dosa inta moloben totok, sim pinomia-monia in toelada in doeata boelawan

32 ko imonia.* Aka koema bo mobali', jo ampoeng-ai-pa in dosa -monia! Aka dia'-don mobali' ampoengan, jo popat-ai doman

33 iakoeoi kom bonoe ing kitab inta pinahismoe!" * Kai n singog i Toehang: ,,Ki ine, inta nomia kon dosa ko iNakö', tonga'^bi'

34 sia im popatonkoe kom bonoe ing kitabkoe.* Jo naaia baja'don iikow, bo atodon-don i intau inta nion kom boeta', inta pinogoemankoe ko inimoe. Jo malaikatkoe i monongkioena ko imonimoe. Tonga' dosa-monia im bai n toeli'ankoe kon singgai, inta pokipodoengkoelankoe ko imonia." *

33 : 5 Kai n singog i Toehang ko i Moesa: ,,Pogoeman-monag ko intau Israël, kamakow: Moïkow im bangoesa inta motogat ing gina. Aka koema, bo Akoeoi i maja' takin ko joeak-monimoe kon tongo kokiap-mai, jo pogoeraatonkoe imoïkow! Jo naaia, longkoet-don im bajongan i lamba' boelawan-monimoe, bai m potaaukoe ko imonimoe onoe inta pomiaankoe ko imonimoe."* 6 Kon toea, jo nodait-don i intau Israël sinokolongkoet im bajongan i lamba'-monia, (dia'-don pinake'-monia) kinabit nongkom boeloed i Horeb toea.*

Pinokokipogontong ing kopopia i Toehamg.

12 Kon toea, jo nosingog-don ing ki Moesa ko i Toehang, kainia: „Naanta, kai n singogmoe ko inako': Atod-don i intau moanto' nion! tonga' dia'-bi' pinotaaumoe ko inako' mongo ki ine inta potaba'moe takinkoe; tonga' kai n singogmoe tontani': Aindon kinotaauankoe in tangoimoe tontani', bo nokooeii'

13 doman iikow kon totabi kon. tajowonkoe. * Sebab nion, aka

Sluiten