Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lewitikoes

19 : -monimoe, jo potongkaion-monimoe ing ginaloem-monimoe; pianja, motabi imoïkow ko inia, na' kotabi-monimoe ko awak-monimoe tontani'. Sing kolipod imoïkow intau doman ango-angoi kom boeta' i Masir. Akoeoi ing ki Toehang, ki Alla h-monimoe. *

Pogogoekoer bo dasibg.

35 Dika imoïkow mopokoroegi ko intau, aka mogoekoer pïnomaja' monimbang kon dasing, pinomaja' mogoekoer kong

36 gantang. * Dia' mobali' bo dia' pake'on-monimoe in dasing inta totoeoe, bo batoe simbangan inta totoeoe, bo gantang inta totoeoe, bo pakada' inta totoeoe. Akoeoi ing ki Toehang, ki Allah-monimoe, inta nogatod ko imonimoe iloemoeai kom boe-

37 ta' i Masir. * Tano-tanobon-monimoe im bajongan in tita bo atorangkoe (oea' bo oekoe-oekoedkoe). Akoeoi ing ki Toehang. *

Dika niopo[iigodi-ngodi-mai kon taingoi i Toehang !

24 : 16 Aka ki ine i mopongodi-ngodi-mai kon tangoi i Toehang,

jo dia' mobali' bo dia' patoion in sia, toeda'an im pinojogaloeman minta im batoe; intau ango-angoi bo intau Israël totok, dia' mobali' bo dia' patoion, aka mopongodi-ngodi-mai in sia kon tangoi i Toehang. *

Pototoeli'.

17 Aka ki ine i mobongkoeg ko intau sampe in sia matoi, jo

18b dia' mobali' bo dia' patoion doman i intau inta toea; * kobobiag in toloeanan (toiioean) doman ing kobobiag. *

19 Aka ki ine i monoïngkekeb kon toempala intau, jo dia' mobali' bo dia' toïngkekeban doman in sia, podoedoei i oai-

20 danëa na' toea doman im pomomia ko inia, * mangalenja: kekeb in toloeanan (toiioean) doman ing kekeb, bo mata in toloeanan (toiioean) doman i mata, bo bagang in toloeanan (toiioean) doman im bagang; bodito-ka onoe inta pinopooemanja ko awak i intau tongo doea, na' toea doman im popooema ko inia. *

21 Aka ki ine inta momatoi kom bobiagon, jo dia' mobali' bo dia' tolioeartëa; tonga' ki ine inta momatoi ko intau, jo

Sluiten