Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roet

2 : 8 inaa; gogio' dia' nogogai in sia." — Kon toea, nosingog ing ki Boaz ko i Roet, kainia: .,Indongqg-ai-moe-pa, e adi'koe, dika iikow maja' mogimoejoek kong goba' tongo doea; bo dika iikow

9 joemajoe' ko naa, tonga' toemakin ko olitkoe bobai. * Indoian pokopiaan im pinokojoetan-monia, doemoedoei ko imonia; dika moondok, si aindon sinongginaankoe i olitkoe lolaki simba' dia' tojape'on-mai monia iikow. Bo aka mojogang iikow, jo baja' doman kon tampajang bo ponginoem kon toebig inta

10 sinajoök i olitkoe lolaki." * Kon toea, jo dinoemangop-don ing ki Roet, kai n singogëa ko inia: „Nongonoe si nokodoengkoel-bi' i ata naa totabi kon tajowon i toeang, sampe moïbog-bi'

11 ing ki toeang moïndoi ko i ata naa, intau ango-angoi?' * Kai n toebag i Boaz ko inia: „Totoeoe, aindon inooeman ko inako' im bajongan i inta pinomiamoe ko i goeja'moe nopaloet-makow kong kinopatoian i boeloimoe, naonda iikow in ,sinoemala'-mai ko i ina'moe bo ko i ama'moe bo ikom boeta' kinobotakan i impoejoeanmoe, bo minaja' im bangoesa tobatoe inta dia -pa

12 moenamoe kinotaauan. * Aka mobali', jo ki Toehang i motoeli ko oaidanmoe nion ko inimoe. Aka mobali', jo oaidanmoe toea in toeli'an kotompo-tompod i Toehang, ki Allah i intau Israël inta kon sioep ing kolikipëa i inangoimoe pinonioengan!" *

13 Kai n toebag i Roet: ,„Kotabi-pa i ata naa, toeang! Totoeoe, pinopoloenganga i toeang ing gina i ata naa, oempaka dia i ata naa mobali' potongkaion ko ata bobai tobatoe i toeang.

14 Ko orasi pongongaanan kai n singog i Boaz ko i Roet: „Koligai-pa iikow ko naa, pokaan-pa ko roti naa bo popotagom-pa im bonsig i rotimoe ko losing naa. Kon toea, jo ilimitoe'-don ing ki Roet kon dampig-monag i intau mokokojoet, bo pinopoabat-don i Boaz ko i Roet in toïgoe inangag, jo nokaan-don in sia sampe nobotoeg, bo ojoeon-pa doman i agabea. *

15 Naonda i aindon sinimindog ing ki Roet si moboei-don mogimoejoek, jo nongojow-don ing ki Boaz ko olitea, kainia. „Dona'-ai-makow a pqgimoejoekanéa ko joeak im pajoi inta

16 aindon binogot, dika imalowan-monimoe in sia. * Mani'-ka, moilanoe-lanoe-mai tantakan in toemongo simpoengoi ko inta Mnojoet-monimoe, simba' imoejoekonëa, bo dika imoïkow moniba' ko inia." *

17 Na'toea, nogimoejoek-don in sia kon simpoengoian im pajoi kong goba' toea oemaan i nololaboeng; kon toea, ilidokëa

Sluiten