Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Semoeël

3 : Toehang, kainia: „Semoeël! Semoeël!" Nobangon: bidon, ing ki Semoeël bo minaja' nokipodoengkoel ko i Eli, kainia: „Naaia-don i ata naa, sing kinoeoek i toeang i ata naa." Tonga' kai n ,toebag i Eli: „E adi'koe, dia'-bi' iakoeoi nokoeoek; boei-don

7 iikow ba ja' posioeg." * — Dia'-pa nogintotaau ing ki Semoeël ,ko i Toehang; sing ki Toehang in dia'-pa noponiata im ba-

8 tanganéa Iko inia.* — Kon toea, jo kinoeoek bidon i Toehang ing ki Semoeël nogintoloe-don, jo nobangon-don in sia bo minaja' nokipodoengkoel ko i Eli, kainia: „Naaia-don i ata naa, .sing kinoeoek i toeang i ata naa." Bai ng kon toengkoel in toea bo kinomangalean i Eli, ko naanta ki Toehang-don i nokoeoek

9 kon tajow-mobiag toea.* Sebab nion, kai n singogëa ko i Semoeël: „Baja'don. iikow boei posioeg, bo, aka boeion koeoekon iikow, jo nsanaa in si'ngogmoe: Aka mobali', jo posingog Toehang; sing ki atamoe i naa mokidongog-makow." Jo minaja'don ing ki Semoeël bo noboei inoemoelid kon tosioeganëa.*

10 Kon toea, jo sinoemoeot-don ing ki Toehang bo sinimindog kon toea-ta bo nokoeoek ko inia na' doman koïna, kainia: Semoeël! Semoeël!" Jo kai n toebag i Semoeël: „Aka mobali,' jo posingog Toehang; sing ki atamoe i naa mokidongog-ma-

11 kow."* Jo nosingog-don ing ki1 Toehang ko i Semoeël, kainia: ^Totoeoe, pomiaankoe ko joeakl i intau Israël ing ki inta moko-

12 talikokog kom bajongan i intau inta mokodongog. * Kon singgai doman inta toea popoangoikoe ko i Eli im bajon,gan i inta sinomaja'koe ko intau bonoe im baloinja, nongkom pinomang-

13 koianëa bo makow kong kinopaloetanëa. * Ikow i mopotaau ko inia, ko Akoeoi i mohoekoem ko intau bonoe im baloinja, dia' mobali' bo dia'; si oempaka kinotaauanëa ing kororomoe' i adi'nja lolaki, inta nohodjat ko i Allah, jo dia' doman sinimpoegëa

14 imosia.* Sebab nion, mongibot iAkoeoi, jo kororomoe' i initau bonoe im baloi i Eli in dia' lalat popaton ing korban piinomaja'

15 oliig."* Kon toea, jo nosioeg-don ing ki Semoeël oemaan in dolo-dolom-monik. Naonda i nobangon-don in sia dolo-dolom mododop toea bo binoékatanëa-don i lolingkop im baloi i Toer hang. Jo moondok ing ki Semoeël i mopotaau ko i Eli ko inta

16 pinoponiata ko inia.* Tonga' kinoeoek i Eli ing ki Semoeël, kainia: „E adi'koe Semoeël! Kai n toebag i Semoeël: „Naaia-

17 -don i ata naa."* Kai n silngog i Eli: „Onoe-bi' in singog inta pinodapot i Toehang ko inimoe? Dika boenionmoe ko inako'.

Sluiten