Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Semoeël

20 : 12 in dogami, * jo kai n singog i Jonatan ko i Daoed: „ Ki Toehang, ki Allah i intau Israël, i mobali' takoesi ko ikolom pinomaja' tooema' i libo'onkoe mongo naonda i niat i ama'koe. Jo aka dega' mopia-bi' ing ginanja ko i Daoed, bo dia' pokipotaau-

13 koe in toea ko inimoe, * jo popooemaan i Toehang im bala ing ki Jonatan. Tonga' aka dega' ki ama'koe ing koniat mopokohaat ko inimoe, jo pokipotaaukoe doman in toea ko inimoe bo motoeloeng ko inimoe, simba' moïsimparoet iikow takin salamat. Aka mobali', jo ki Toehang doman ing kotaki-takinmoe,

14 na' doman onda in sinotakinea ko i ama'koe kolipod. * Tagoe on kon singgai toemi, aka mobiag-pa iakoeoi, jo poontong-pa in

15 totabi i Toehang ko inako', bo aka minatoi-don iakoeoi, * jo pokononoionmoe ing kopopiamoe ko i adi'koe bo ko i ompoekoe. Aka jopoe'on i Toehang im bajongan ing kodop i Daoed kon

16 toedoe im boeta', * jo dika raboeton in tangoi i Jonatan kom baloi i Daoed! Sing ki inta na'toea toeli'an i Toehang ko i

17 Daoed."* Kon toea, jo pinokipongibotan-don i Jonatan ing ki Daoed nopongibot in totabinja ko inia; si motabi in sia ko inia na' kotabinja ko awakea tontani'.*

18 Noïdoedoei kon toea, kai n singog i Jonatan ko i Daoed: „Ikolom in tabontasi. Jo kotaauan-bi' i intau kon dia' iikow, si

19 lolitoe'anmoe toea in dia' kobonoe.* Tonga' bai n tooema bo kotaauan totok i intau kon dia' iikow. Sebab nion, kon singgai inta toea maja' bidon iikow kom pinogadopanmoe bo limitoe'

20 kom bontoejoengan im batoe inta kon toea-ta.* Aka mobajagmakow toea, jo maja' i akoeoi mopomiot in tonggadi' im piotkoe, na' batangan iakoeoi motana' ko inta sinomponoeotan-don

21 toea, * bo kai n singogkoe ko i olitkoe: Baja'-pa tajak in tonggadi' im piotkoe! Jo aka pokolangononkoe in singog ko i olitkoe, kainako': Deeman-bi' ko nion in tonggadi' im piotkoe, indoi-ai-ka-don ko limagi', poejoet-don! - jo moboei ikow mamangoi ko inako'; si aka na' toea, jo salamat iikow, dia' inta mopogogondok; nion mopongibot iakoeoi ing kobobiag i Toe-

22 hang! * Tonga' aka kai n singogkoe ko i olitkoe toea. Deeman-bi' ko nion in tonggadi' im piotkoe, indoi-ai-ka-don ko molijajoe'-makow ko inimoe, - jo polagoei-don iikow; si aka na'toea,

23 jo ki Toehang inta nopotaba' ko inimoe. * Jo ki inta pinojosing-

24 Qg-natonda naa i mononoi-don ko inimoe bo ko inako'."* - Kon toea, jo nogadop-don ing ki Daoed kon dogami.

Sluiten