Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Semoeël

22 : jo kinotaauankoe ing ki Doëg, intau i Edom, ing Kon toea-ta bo pinotaaunja im pilikarakoe ko i Saoel, dia' mobali' bo dia'. Kaasi, akoeoi doman im poenang im pinomatoianéa kom ba-

23 jongan ing ginaloemmoe. * Jo naaia, pianja ikow i mogoetoen takinkoe. Dika moondok! Sing ki ine inta motana'-makow kong kopopatoimoe, sia doman i motana'-makow kong kopopatoikoe; ikow i na' ki inta pinokitagoe' ko inako'." *

Ki Daoed ko lipoe' ing Keïla.

23 : 1 Komintan-don nobali', pinotaau i intau ko i Daoed, kaimonia: „Intau im Filistin i aindon notoeot ko intau ing Keïla bo

2 nojampat ko inta kom pololidokan-monia." * Kon toea, nolibo' ing ki Daoed ko i Toehang, kainia: ,,Mobali'-bi' dega' iakoeoi maja' moropatoi i intau im Filistin toea?" Kai n toebag i Toehang ko i Daoed: „Baja', simpal-ai i intau im Filistin bo toe-

3 loeng-ai i intau ing Keïla." * — Tonga' kai n singog i intau i Daoed ko inia: „Sedang-pa ko naa, kom boeta' i Joeda naa (inta moanto' im pogogadopan) o potanow ing kita ko ilobongan, jo bai mbi' dongka bo maja' ing kita i lopa' i intau im

4 Filistin?"* Sebab nion, noboei bidon nolibo' ing ki Daoed ko i Toehang. Kai n toebag i Toehang ko inia: „Poboeat-don, baja' kong Keïla; si intau im Filistin toea im popotamadkoe-don ko

5 limamoe."* Kon toea, jo minaja'-don ing Keïla ing ki Daoed takin i intaunja, bo noropatoi i intau im Filistin bo ginama'nja im bobiagon-monia, bo pinatoinja i intau totoeoe moanto'. Na' toea im pinopoposimparoet i Daoed ko intau ing Keïla *

7 Naonda im pinotaau-don i intau ko i Saoel, kong ki Daoed i noïangoi-don kong Keïla, jo nosingog in sia, kainia: „Aindon pinotaloei i Allah in sia ko inako'; sing kinoemoensi'-don in sia, sebab aindon sinoemoeot in sia ko lipoe' inta kololingkop

8 bo kogogoeal." * Sebab nion, jo pinokisipoen-don i Saoel in soroedadonja moanto' maja' moropatoi i intau ing Keïla bo mo-

9 liboe ko i Daoed takin i intaunja. * Tonga' naonda ing kinotaauan-don i Daoed, kong ki Saoel i monoraian ko moraat ko inia, jo nosingog in sia ko i imang i Abjatar, kainia: ,,Dia-mai

6 i efod." * — Ki Abjatar, ki adi' i Achimelech, ginama'nja i efod kon toengkoel in sia i nolagoei sinimimparoet ko i Daoed

10 bo dinoemoedoei-monag takinéa kong Keïla. * •— Kon toea,

Sluiten