Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II Semoeël

12 : 4 ko i adi'nja bobai.* — Komintan-mai ncbali', noïangoi i intau mokokiangoi nongandoep ko intau kaja toea. Jo kinotabi i intau kaja toea in domba bo sapinja tontani', sampe dia' ginama'nja in tobatoe' tooloeton ko intau mokokiangoi toea inta nongandoep ko inia. Sebab nion, pinokigama'nja ing ki adi' in domba i intau boga' toea bo pinotomoenja ko intau inta nongandoep kom baloinja." *

5 Nokodongog-mai kong ki inta na'toea, jo dinoemoko-dokot totok in toroe' i Daoed ko intau (kaja) toea, kai n singogéa ko i Natan: „Mopongibot iakoeoi ing kobobiag i Toehang, jo

6 intau inta toea im popatoion, * bo dia' mobali' bo dia' tolioeanëa kopitoe ing ki adi' in domba toea; sim pinomianja ing ki

7 inta toea bo dia' kototabian in sia."* — Noliodot-mai, kai n singog i Natan ko i Daoed: „Ikow-don i intau inta toea! Nanaa in singog i Toehang, ki Allah i intau Israël: Dinoeï'koe iikow binali' datoe ko intau Israël, bo pinoposimparoetkoe iikow ko

8 lima i Saoel; * bonoe im baloi i toeangmoe i aindon inogoikoe ko inimoe, bo pinonogoetabikoe ko inimoe im baloi i Israël bo ï Joeda. Jo aka dega' nion komintan in dia'-pa doman moko-

9 toegat, jo doegangankoe-pa doman ko inimoe.* Nongonoe dega' sin siningkoelemoe-pa-bi' in singog i Toehang, sampe pinomiamoe ing ki inta moromoe' kon tajowonëa? Aindon ginama'moe ing ki boeloi i Oeria, intau i Het, pinomia ki boeloimoe, bo ki Oeria tontani' im pinatoimoe in soemala i intau

10 i Amon* Nion maloenangka in soemala in dia'-don oemoendok kom baloimoe; sim pinokooja'moe iAkoeoi bo ginama'moe ing

11 ki boeloi i Oeria, intau i Het, pinomia ki boeloimoe.* Nanaa in singog i Toehang: Baloimoe tontani' im popomoeka'ankoe im bodito ko inimoe: gama'ankoe ing ki boeloimoe kon tajowonmoe bo ogoikoe kon tongo potakinmoe, inta mojogaloem-monia

12 mosimbajagan-mai.* Pinomiamoe i nion dia' kolia-liai-makow, tonga' ki inta pomiaankoe naa pomiaankoe kon tajowon im bajongan i intau Israël, mosimbajagan-mai."*

13 Kon toea, kai n singog i Daoed ko i Natan: „Kodosa-don iakoeoi ko i Toehang! " Jo kai n singog i Natan ko i Daoed: „Aka nanion, jo ki Toehang i nongampoeng kon dosamoe

14 nion, bo dia'-pa matoi iikow * Tonga' sebab oaidanmoe inta nanion noningkoele ko i Toehang, jo adi' inta pinononggadi' (i Batseba) ko inimoe, matoi in sia, dia' mobali' bo dia'." *

Sluiten