Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II Semoeël

19 : 23 Jo kai n singog i ompoe datoe ko i Simeï: „Dia'-bi' iikow patoion", bo pinokorigonëa in singogëa takin ibot.*

24 Ki Mefiboset, ki adi' i Saoel, sia doman i notomoe ko i ompoe datoe, siolëa in dia' binata'anëa bo tampengéa in dia' sinaid bo pakeangëa in dia binata'anëa, kinabit kom pinolagoeian i ompoe datoe, oemaan im pinoboeianëa takin doda-

25 mean. * Naonda in sia i noïangoi-don nongko Jeroesalem bo notomoe ko i ompoe datoe, kai n singog i Daoed ko inia: „Nongonoe sin dia'-bi' dinoemoedoei ko inako' iikow, e Mefibo-

26 set?"* Kai n toebagëa: „Toeang, ata naa i aiindon inakajan i olit i ata naa. Aindon pinogoeman i ata naa ko inia: Aip-ai ing kaldaikoe ko inako', simba' toemakoi iakoeoi ko inia bo

27 maja' ko i ompoe datoe! si nopengkol i ata naa. * Tonga' sinompobalikëa i ata naa ko i ompoe datoe. Jo ki ompoe datoe i na' malaikat i Allah; sebab nion, pomia ing ki inta mopia

28 kom pororai i toeang. * Kolipod, kai m bajongan ing ginaloem i ata naa: Mologit-makow tokopatoion i toeang ing kami ata naa! tonga' dinoeï'-bi' i toeang i ata naa binali' intau inta nojogaloem nongaan takin i ompoe datoe. Sebab nion dia'-don motaau i ata naa motoentoet ko onoe-ka-don pinomaja' mo-

29 ngadoe ko onoe-ka-don ko i ompoe datoe."-* — Kon toea, kai n singog i ompoe datoe ko i Mefiboset: „Dika-dika-pa singogon. Nanaa im poetoesankoe: Ikow bo ki Siba i mosilai kom

30 boeta' toea!" * Kai n singog i Mefiboset ko i ompoe datoe: Mobali'-bi' in sia i motogi kom bajongan, sing ki ompoe datoe i noboei-don takin dodamean." *

31 Ki Barzilai, intau ing Gilead, sia doman i namonag nongko lipoe' i Rogelim bo nogatod ko i ompoe datoe nodapot ko Jar-

32 den. * Ki Barzilai toea, i nogogoejang-don totok, aindon oealoe no poeloe' no taöng ing kinobiaganéa; biniagëa ing ki ompoe datoe onda ing koonggot im pinogoetoenanéa ko Mahanaim,

33 si mokaja totok in sia. * Jo kai n singog i ompoe datoe ko i Barzilai: „Pianja, loemolan-don iikow takin koe; bai m biagonkoe iikow kon singgai kinogogoejanganmoe kong komalig-

34 koe." * Tonga' kai n singog i Barzilai ko i ompoe datoe: „Totoeoe moanto' in taöng ing kinobiagankoe; mobali'-pa dega'

35 iakoeoi maja' i Jeroesalem takin i ompoe datoe? * Aindon oea-

Sluiten