Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Datoe

17 : inia, kainia: „Aka mobali', jo pogama'-ai-pa doman iakoeoi ko

12 roti tongo bonsig, simba' kaanonkoe."* Tonga' kai n toebag im bobai toea: „Mopongibot iakoeoi ing kobobiag i Toehang, ki Allahmoe, dia'-don i roti ko inako', oempaka tongo boetoel bo dia', bo agat-pa in topong kom bonoe im pipa dia' bidon onoe, kolikoed dongka in tongo totamad-pa, bo lana dongka tongopi' ing kom bonoe im botol. Jo naaia poejoetonkoe-pa ing kajoe naa bo maja'-don iakoeoi monooloet ko agatéa-pa toea ko inako' bo ko i adi'koe lolaki; aka kinaan-don-naminda inta toea, jo dongka mogolat kon djandji (sin dia'-don ing kaa-

13 non)."* Kai n singog i Elia ko inia: „Dika moondok! Baja'-don bo pomia-don na' kai n singogmoe nion; tonga' pomiaan-pa moena iakoeoi ko roti moïntok tobatoe' bo dia-mai ko inako' ko naa; mopaloet in toea bo dongka tooloetonmoe ko

14 inimoe bo ko i adi'moe. * Si nanaa in singog i Toehang, ki Allah i Israël: Jo topong inta kom bonoe im pipa toea, in dia' mododait, bo lana inta kom bonoe im botol toea, in dia' doman mododait, oemaan ing kon singgai inta popoonagan bidon i

15 Toehang i oejan kom boeta'." * Kon toea, jo minaja'-don im bobai toea, bo pinomianja-don na' kai n singog i Elia. Jo nongaan-don in taja toloe toea, ki Elia bo bobai toea bo ki adi'

16 nja, dega' tongonoe-mai no boelan. * Totoeoe, topong inta kom bonoe im pipa toea in dia' mododait, bo lana inta kom bonoe im botol toea in dia' doman mododait, podoedoei in singog i Toehang, inta pinodapot in dila' i Elia. *

17 Noïdoedoei kon toea, jo ki adi' im bobai inta ki togi baloi toea, i noïtolaboe' notakit; jo takitëa toea i mobogat totok,

18 oemaan i nodait-don ing ginanja. * Kon toea, kai n singog im bobai toea ko i Elia: ,,Onoe-bi' dega' in tala'koe ko inimoe, e olit i Allah? Nongandoep iikow ko inako' simba' popotanobmoe in dosakoe (ko i Allah) bo popopatoimoe ing ki adi'koe!"*

19 Tonga' kai n singog i Elia ko inia: „Ogoi-pa ing ki adi'moe ko inako'." Jo ginama'-don i Elia ing ki adi'nja kotompoetompoenoekëa, bo dinianja noponik kom bonoe in toeot ko limonik, kom pinogoetoenanëa tontaniA, bo pinopooelidiéa kon

20 toedoe in tosioeganëa, * bo nokoeani ko i Toehang, kainia: „O Toehang, o Allahkoe, nongonoe sim pinopooemamoe-bi' im bodito kom bobai nobaloe, inta pinongandoepankoe im baloinja

21 naa, sampe pinatoimoe ing ki adi'nja?" * Jo pinopotongkobéa

Sluiten