Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï Datoe

22 : ko imonia: „Mobali'-bi' dega' iakoeoi maja' moropatoi ko Ramot kong Gilead, pinomaja' pianja dika iakoeoi maja'?" Kai n toebag-monia: „Baja' ing ki toeang, sim popotamad-don i Toehang i lipoe' inta toea ko lima i toeang, dia' mobali' bo

7 dia'."* Kon toea, nolibo' ing ki Josafat, kainia: „Ojoeon-pa dega' i nabi i Toehang tobatoe', inta pokilibo'an-naton ko i

8 Allah?"* Kai n toebag i ompoe datoe i Israël ko i Josafat: ,,Ojoeon-pa in tobatoe inta mobali'-naton polibo'an in sia ko i Toehang; tonga' mojongo' iakoeoi ko inia, sin dia'-pa lalat sinomaja'nja ing ki inta mopia ko inako', si oemoeran ki inta moraat; tangoinja ki Micha, ki adi' i Jimla." Tonga' kai n

9 singog i Josafat: „Dika nanion in singog i ompoe datoe!" * Jo inoïni'-don i ompoe datoe i Israël i olit tobatoe', kainia: „Dia-mai ing ki Micha, ki adi' i Jimla toea, motorong-mai." *

10 Kon toengkoel in toea, ki ompoe datoe i Israël bo ki Josafat, ki ompoe datoe i Joeda, tobatoe'-tobatoe' nogipakeang ï mopoera, i limitoe'-makow kon tachtanja ko ngara i lolingkop i lipoe' in Samaria, bo bajongan i nabi i nosisinaog-makow

11 kon tajowon-monia, nonomaja'-mai * Jo ki Sedekia, ki adi' i Kenaana, pinomianja in toengoi oeatoi, kainia: „Nanaa in singog i Toehang: Nion im ponadikmoe ko intau i Aram, oemaar

12 i modaitmoe pogoeraaton imosia."* Na'toea doman in tomaja' im bajongan i nabi tongo doea, kaïmonia: „Baja'-don ing ki toeang ko Ramot kong Gilead, jo mosalamat ing ki toeang; sim popotamad-don i Toehang i lipoe' inta toea ko lima i toeang." *

13 Jo taba' inta minaja' nogoïni' ko i Micha toea, i nosingog ko i Micha nanaa: „Totoeoe, tomaja' im bajongan i nabi i notongkai-makow bo mopia ko i ompoe datoe. Sebab nion, pianja singogmoe doman i motongkai takin singog-monia, bo pono-

14 maja' ing ki inta mopia." * Tonga' kai n toebag i Micha: „Akoeoi i mopongibot ing kobobiag i Toehang, ki inta popotorop i Toehang ko inako' toea doman inta singogonkoe." *

15 Naonda i nodapot-don in sia ko i ompoe datoe, jo nosingog ing ki Achab ko inia, kainia: „E Micha, mobali'-bi' dega' ing kami maja' i Ramot kong Gilead moropatoi, pinomaja' pianja dika ing kami maja'?" Kai n toebag i Micha: „Baja'-don ing ki toeang, jo mosalamat ing ki toeang, sim popotamad-don

16 i Toehang i lipoe' inta toea ko lima i toeang." * (Pinososingog

Sluiten