Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mazmoer

Oïgoem-do'a i intau inta mopirsaja (oemandol) ko i Toehang.

13 : 2 O Toehang, tongonoe-pa dega' i onggotëa im poliongan-

moe totok ko inako'?

tongonoe-pa dega' i onggotëa im popoolingoianmoe im pogotmoe ko inako' ? *

3 Tongonoe-pa dega' i onggotëa im pomondamankoe ko roriga kom bonoe ing ginakoe,

bo saged ing gina kom potomboeloi in singgai?

Tongonoe-pa dega' i onggotëa im ponalowan ing kodopkoe ko inako' ? *

4 O Toehang, aka mobali', jo tanow-ai-pa bo toebag-ai-pa iakoeoi, o Allahkoe!

bajag-ai-pa i matakoe, simba' dia' iakoeoi mosioeg bo matoi. * 6 Totoeoe, mogolat iakoeoi kon totabimoe, (o Toehang!) ginakoe i mondajow kom popoposimparoetmoe inta ogoimoe; horomatonkoe i lolibag ing ki Toehang, sim binarakatanëa iakoeoi. *

Ki ine inta mobali' mogoetoen kom baloi i Toehang?

15 : lb O Toehang, ki ine dega' i mobali' mongandoep kom baloi-

moe, ki ine dega' i mobali' mogoetoen kon toedoe im boeloedmoe inta mokoedoes? *

2 „Intau inta moaloes im bahasanja, inta mopia ing gogoetoe'nja,

inta ginanja i mosingog ko inta motoelid; *

3 inta dila'nja in dia' mogogosil,

inta dia' mopopogoetoe' kon tongo potakinëa,

inta dia' mononingkoele kon toempala intau; *

4 inta dia' momomoeoi ko intau moromoe',

tonga' mohoromat ko intau inta moondok ko i Allah;

inta motoedoen ko inta dinandinja, oempaka moroegi-ka in sia; *

5b inta dia' mogabat ko oliig, simba' mopokotala' ko intau

inta dia' kotala"'.

Aka ki ine inta toemonggogoetoe' na'toea, jo dia' morondog in sia, oemoeran-bi' mononoi. *

Sluiten