Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mazmoer

95 : komintan kom bonoe i limanja (kawasanja),

bajongan in toedoe im boeloed minta, Sia doman ing ki togi; *

5 Sia doman ing ki togi kom balangon, inta pinomianja tontani',

bo kom bajongan doman in toba inta pinomia (binali') i limanja. *

6 Koligai, doemangop ing kita bo mosoemba ing kita,

bo doemoeloed kon tajowon i Toehang, inta nopoojoeon ko inaton; *

7a sin Sia-don ing ki Allah-naton, bo kita i intaunja

inta iloekadanëa, dombanja inta inatod i limanja. *

Singgai inta popoontongan i Toehang in sajamatéa kom bajongan im bangoesa i intau.

96 : 1 Horomaton ing ki Toehang takin lolibag mobagoe,

pololibag-don ko i Toehang, e tombonoe in sinangkoeb in doenia! *

2 Pololibag-don ko i Toehang, dajow-don in tangoinja,

potaau-don in salamatëa kom potomboeloi in singgai; *

8 pogoeman ko intau kaper ing kopopianja,

bo kom bajongan im bangoesa i intau i oaidanëa inta mokoherang. *

4 Si moloben ing ki Toehang bo dodajowon totok,

kololoben ing kawasanja noïlioe-don kong kawasa im bajongan in doeata; *

5 sim bajongan in doeata i intau kaper deeman-bi' totok Allah imosia,

tonga' ki Toehang i nopokobali' ko langit; *

6 kopopia bo kamoeliaan i ojoeon kon tajowonëa,

kawasa bo kopopia i ojoeon kom bonoe im baloinja inta mokoedoes. *

7 Horomaton-don ing ki Toehang, e bajongan im bangoesa i intau,

pokolantoedon ing kopopia bo kororopot i Toehang; *

8 pokolobenon ing kopopia in tangoi i Toehang,

dia-don i oliig (korban) bo toemoeot-don kon dolaag im baloinja; *

9 loetoed-don im pakeang mokoedoes bo doemangop kon tajowon

Sluiten