Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesaja

41 : 25 Tonga' Akoeoi naa, pinoojoeonkoe i intau tobatoe' (ki Kores) kon dampig-monik, bo mamangoi in sia!

nongkom pomataan mamangoi in sia, inta mokoeani kon tangoikoe,

roentaionëa im panggoeloe minta na' tongkai i jona', na' tongkai i intau monondi'oen kong koejon moroentai kon domoeloet. *

26 Ki ine dega' i nopotaau kong ki inta naa nongkom pinomangkoianëa,

simba' akoeon-nami?

Ki ine dega' i nopomaloe' ing ki inta naa kon dia'-pa nobali' ing ki inta naa?

sarnpe kain singog-nami: „Totoeoe, nokooentoeng-don in sia!"

Naanta, oempaka tobatoe' in doeata bo dia' inta nopotaau kong ki inta naa,

oempaka tobatoe' bo dia' inta nopodongog ko inta naa. Totoeoe, oempaka tobatoe' i intau bo dia' inta nokodongog kon singog-monimoe (kon singog in doeata). *

27 Akoeoi i inta doengkoel, inta nopotaau kon Sion, kainako':

„Nion-don i intau (nongkom pinononggataan kom Babil)!" (Akoeoi i inta doengkoel) inta nopomaloe' i chabar mopia ko Jeroesalem. *

28 Tonga' doeata inta naa, dia' mongo tobatoe' inta kon toea-ta,

oempaka tobatoe' bo dia' inta nototaau kong ki inta naa*

29 Totoeoe, doeata toea komintan in dia'-bi' onoe-onoe, bo oaidan-monia komintan in dia'-bi' onoe-onoe,

bo toelada-monia i na' tompot bo dia'-bi' onoe-onoe. *

42 : 8 Jo Akoeoi naa ing ki Toehang, sia in tangoikoe.

Pohohoromat inta patoet podapot ko iNako', in dia -bi ogoikoe ko allah tongo doea,

ponondajow inta patoet podapot ko iNako', in dia'-bi ogoikoe kon toelada in doeata. *

9 Ki inta sinomaja'koe (kolipod-makow) i aindon noïangoi.

Jo naaia im potaaukoe bidon ing ki inta mobagoe; popodongogkoe ing ki inta naa kon dia'-pa mobali. *

Sluiten