Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesaja

43 : simba' popoïnoemkoe ko intaukoe inta pinili'koe. *

21 Jo intau inta pinoojoeonkoe ko iNako',

mosia toea i mondajo-dajowan ko iNako'. *

22 Tonga' ikow, e Jakoeb, in dia' mokoeani ko iNako', dia' siniminggoegat iikow, e Israël, si Akoeoi. *

24b Dapotea, tonga'-bi' pinokobogatmoe ing ginakoe in dosamoe, bo ginogingotmoe iAkoeoi in tala'moe. *

27 Ki ama'moe inta doengkoel i noïtala'-don ko iNako',

bo bajongan i mokokapitmoe in sinoemolikoed-don ko iNako', *

28 bo datoemoe i nomogoeraat kom baloikoe inta mokoedoes.

Sebab nion, pinopotamadkoe-don ing ki Jakoeb, simba' pogoeraaton,

bo pinopotamadkoe-don ing ki Israël, simba' osilon. *

... J

44 : 1 Tonga' naaia, indongog-ai-moe, e Jakoeb, olitkoe,

e Israël, inta aindon pinili'koe,

2 si nanaa in singog i Toehang, inta nopokobali' ko inimoe,

inta nopoojoeon ko inimoe nongkom boboeladi'an,

inta mototoeloengmoe, kainia:

„Dika moondok, e Jakoeb, olitkoe, e Jesjoeroen (Israël) inta pinili'koe; *

3 sim popototoejoe'koe i oejan kom boeta' inta mojogang, bo popoojoeonkoe in tapa' kom boeta' mta mopojatang;

popotoropkoe i Rohkoe ko i adi'moe,

bo barakatankoe ing ki adi'moe bo ki ompoemoe, mangalenja:

4 mosia toea i mobiag na' tongkai im bonok kom bibig in toebig,

bo na' tongkai i aog kom bibig in tapa'. *

43 . 25 Akoeoi tontani' i momopat kon tala'moe, podoedoei ing koïbogkoe,

bo dia'-don monanob iAkoeoi kon dosamoe." *

44 : 6 Nanaa in singog i Toehang, Datoe i intau Israël, mototoboetëa, ki Toehang im bajongan in tantara ko langit, kainia: „Akoeoi ing ki inta doengkoel bo ki inta toemi,

kolikoed iAkoeoi dia' onda i Allah tongo doea. *

7 Ki ine dega' i na' tongkai iAkoeoi naa?

Sluiten