Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waarom hebt ge mij niet verzwegen dat de beul van Berlijn ontslag heeft gevraagd omdat hij overspannen was geworden doordat hij bij de terechtstelling van twee zich hevig verzettende jonge mannen een keer missloeg en hij de bijl een tweede maal moest heffen voor zijn reeds met bloed overstroomde slachtoffer?

Gij blijft mij het antwoord schuldig. Wat zult gij u nog druk maken, ge hebt misschien geen tien jaar meer te leven.

Maar hóórt naar mij, hoort naar de stem van een kind dat het waagt u te beschuldigen: zij waren moordenaars misschien, maar ik zeg u: gij zijt nog erger, niet alleen hebt gij uw zondige broeders afgemaakt, gij hebt met hun bloed ook nog uw kinderen besmeurd. Schrik niet van de harde blik in onze oogen wanneer wij, als wij ouder zijn, de wereld van u overnemen: wij hebben uw slachterij wel gezien.

Seffe legde zijn penhouder een oogenblik neer. Zijn oogen brandden van moeheid, maar zijn hart bonsde van de zelfde driftige verontwaardiging die hem, nu bijna een jaar geleden, deed besluiten de menschheid aan te klagen. Niet alleen de jongen en het meisje

Sluiten