Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem geweest, maar ze was erg van hem geschrokken door de vreemde dingen die hij zei en de wijze waarop hij haar had aangekeken. Eva, kind, je zult je vader niet herkennen, die wordt nooit meer goed.

Het weerzien had van Hasselt erg vermoeid zoodat de dokter verdere bezoeken voorloopig verbood.

Seffe maakte zich ongerust dat de manuscripten waren verloren geraakt, hij besloot nog een week te wachten en dan nóg maar eens te schrijven. Het stelde hem diep teleur dat hij niet dadelijk een schitterend aanbod had ontvangen, hebben die uitgevers dan harten van steen?

Seffe voelde zich in deze dagen dat alles tegen liep sterk aangetrokken tot Dolf, wiens onbevangen belangstelling voor alles wat hij in zijn wereld ontdekte hem benijdenswaardig leek. Kon ik ook maar alles met die blijde evenwichtigheid opnemen, kon ik ook om alles maar niet méér dan een blijde verwondering voelen. Maar dat zou de weg zijn naar een rustig, genietend leven, het begin van de dood.

Misschien ook waren het de blauwe oogen van Dolf, die hem zijn nabijheid deden zoeken, omdat hun reine schuldloosheid juist in deze

Sluiten