Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelde zich buiten de gemeenschap en geheel op zich zelf aangewezen, er was niemand met wie hij eenig contact had. Hij verlangde er naar eens vertrouwelijk te kunnen praten.

Sefïe had op het gymnasium een vriend gehad met wie hij zich toen verbonden voelde omdat deze evenmin als Seffe voor school iets uitvoerde. Zij bedachten gezamenlijk uitvluchten om hun les niet te hoeven leeren en spijbelden om te fietsen of meisjes achterna te zitten.

Toen Seffe op een avond dat hij niet kon inslapen een boek van de plank nam, Vluchtige Begroetingen van Aart van der Leeuw, herinnerde hij zich ineens Dirk Breitasch, die op het gym twee jaar naast hem had gezeten. Hij had van Dirk dit boek op z'n verjaardag gekregen met de woorden: het is een scherf van de hemel die je er aan herinnert dat er nog wat beters bestaat dan de rotzooi hier...

Die Dirk was een levend raadsel voor de leeraren. Hij wasvoor z'n leeftijd buitengewoon belezen en pienter als geen ander, maar in de klas zou je zeggen dat hij de domste was, en altijd tegenspreken. Seffe had het boek niet mooi gevonden, alleen maar saai en toen Dirk merkte dat hij er niet enthousiast over was, zei

Sluiten