Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen van Marianne, in de oogen van Dolf en in de woorden van Aart van der Leeuw, iets zóó rein, zóó puur, dat er misschien geen woorden voor bestonden.

En op een morgen aan zee riep hij weer een woord uit: God. Maar in 't geluid van de zee en de wind verijlde dit woord tot een leege nietszeggende klank. Hij wist dat de menschen dit woord gebruikten om het allerhoogste aan te duiden en het leek hem bijna belachelijk dat zij er mee bedoelden waar hij woorden voor Zocht. Maar wat geeft het of ik er geen woorden voor vind, ik heb het gezien en het was ook in de oogen van Hanz en Louise.

En hij dacht aan de woorden van Dirk Breitasch: een scherf van de hemel...

Toen er de vijfde week nóg geen antwoord was, schreef Seffe aan elk der drie uitgevers een brief met nadrukkelijk verzoek om spoedig antwoord. En weer wachtte hij enkele dagen met spanning op iedere postbestelling, maar de uitgevers zwegen en Seffe besloot, wanneer het nog lang duurde, persoonlijk naar ze toe te gaan en op te spelen: of ze gék zijn om zóó'n boek aan de menschen te onthouden en als ze te lamlendig zijn om er aan te beginnen dan

Sluiten