Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kregen, waardoor hij van het gevoel van afgezonderd zijn was bevrijd. Het ontging hem niet dat Eva en mevrouw van Hasselt blikken van verstandhouding wisselden, maar die twee hadden altijd tegen hem en van Hasselt samengespannen. En tóch was er iets dat dreigde... Wanneer zij wat zorgzamer voor van Hasselt waren geweest, was het nooit zoo ver met hem gekomen, ze hebben hem alleen gelaten met zijn angsten. Seffe maakte zich ongerust dat van Hasselt misschien erger zou zijn. Hij vroeg: hoe waren de berichten vandaag?

Hij mag de volgende week weer bezoek hebben en misschien kan hij over een maand al naar huis denkt de dokter, hier, Seffe, moet je nog jus?

Waarom zetten ze dan geen blijdere gezichten, zuurpruimen, hij zou ze eens flink de waarheid willen zeggen. Wat een feest als van Hasselt heelemaal beter kon worden! De dingen liepen weer mee en misschien dat er nu ook gauw bericht van een der uitgevers zal zijn. Hij dacht aan het gesprek met Dirk Breitasch en aan wat hij vanavond zou zeggen. Misschien kon hij Dirk winnen voor zijn plannen, zouden ze samen niet sterk staan? Hoe luider het protest der jongeren klonk, des te eerder werd het

Sluiten