Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graf en zwijgen. Het spel kan opnieuw beginnen. En wij zwijgen ook. Wij zijn het slachtvee en we weten het allemaal.

Maar Dirk, het moet toch eindelijk uit zijn dat de verstandigen lijdelijk toezien, ik kan me er tenminste niet bij neerleggen dat rassenhaat, handbijl en oorlog steeds vriendelijker onthaal vinden.

Dus je rekent je tot de verstandigen?

Misschien wel. Het gaat er om of je er genoegen mee neemt dat de menschelijke waardigheid vertrapt wordt. Het is trouwens meer een kwestie van het gevoel. Ik geloof dat de gevoeligen het vaker bij het rechte eind hebben dan de verstandigen. Het was ook een verstandig man die de electrische stoel bedacht, maar de gevoeligen stuit die moordmachine tegen de borst, zij walgen ervan...

Seffe, dat zijn allemaal bespiegelingen waar je niets verder mee komt, hoogstens maken ze je sentimenteel. Je moet onder de oogen durven zien dat de menschen slecht zijn, harteloos en slecht, jij evengoed als ik. Enkelen maar, heel enkelen maar zijn er die goed zijn en als je die ziet krijg je sterk het gevoel dat die hier niet hooren. Ze herinneren je er aan dat er ééns een betere wereld moet zijn geweest, misschien

Sluiten